De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Algemene bouwplaatskosten: optimalisatie onderzoek

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Algemene bouwplaatskosten: optimalisatie onderzoek

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Bij dit onderzoek werk ik met de volgende definitie voor algemene bouwplaatskosten:

Algemene BouwplaatsKosten (ABK) zijn kosten die direct samenhangen met het project, maar die geen direct verband hebben met onderdelen van het bouwobject. ABK zijn kosten van voorzieningen en van productiemiddelen en daaraan verbonden arbeid die:
o in het project worden gebruikt;
o niet direct aan onderdelen van het bouwobject kunnen worden toegerekend;
o die niet in het project achterblijven.

Bij Ballast Nedam regio midden wordt er gewerkt met een standaard ABK lijst die in de volgende categorieën is ingedeeld:
o Personeel;
o Materieel;
o Werkterrein;
o Tijdelijke installaties;
o Verbruikskosten;
o Overige kosten.

De betrokken partijen betreffende ABK zijn in het bedrijfshandboek vastgelegd. De betrokken partijen zijn:

De vier belangrijkste partijen:
o Hoofd bouwbureau (stelt de ABK begroting op);
o Projectleider (is verantwoordelijk voor de kosten- en kwaliteitsbewaking van het gehele project;
o (Hoofd)uitvoerders (zijn verantwoordelijk voor het inrichten van de bouwplaats en dient binnen het budget van de begroting te blijven);
o Werkvoorbereiding (ondersteunt de uitvoering).

De overige partijen:
o Inkoper (koopt materiaal, materieel en diensten in t.b.v. het project);
o Administrateur (coördineert de uitgaven ten opzichte van het budget);
o Opdrachtgever (heeft als belang dat het project zo goed en zo goedkoop mogelijk wordt uitgevoerd).

De procesgang bij Ballast Nedam regio midden is in te delen in drie fasen:
o Initiatieffase;
o Prijs- en contractvormingsfase;
o Werkvoorbereidings- en uitvoeringsfase.

Bij de initiatieffase wordt er een project geselecteerd waar op ingeschreven gaat worden.
Bij de prijs- en contractvormingsfase wordt er een calculatieteam samengesteld en worden er zaken opgesteld zoals een planning, de calculatiebegroting en de voorlopige ABK begroting.
In de laatste fase wordt er, na acceptatie van de aanneemsom door de opdrachtgever, een uitvoeringsteam samengesteld. Dit team bestaat uit de volgende vaste partijen: projectleider, werkvoorbereiding, uitvoering en de projectadministrateur. De volgende partijen zijn er ter ondersteuning: inkoper, hoofd bouwbureau, calculator en de personeelsfunctionaris van het CAO-personeel.

De ABK begroting wordt ingevuld en opgesteld door het hoofd bouwbureau met behulp van een Excel-tool waarin alle onderdelen ingevuld kunnen worden.

De bouwplaats wordt door de uitvoerder ingericht in overleg met de projectleider. De werkvoorbereiding fungeert als ondersteuning van de uitvoering waardoor het wel eens voorkomt dat zijn onderdelen van de bouwplaatsinrichting op zich nemen.

De materieeldienst van Ballast Nedam is verantwoordelijk voor een groot deel van de bouwplaatsinrichting (bouwplaatstransport, tijdelijke installaties, ketenpark, materieel, afrastering en reclame. De materieeldienst brengt alles in kaart en legt een offerte voor van de werkzaamheden.

Om de kosten van de diverse onderdelen van het project te bewaken wordt er eens in de vier weken een Financieel Project Overleg (FPO) gehouden door het projectteam. Hierin worden de kosten en de prognoses doorgenomen en kan er tussentijds bijgestuurd worden als budgetoverschrijding dreigt.

Na afronding van een project wordt er een projectevaluatie gehouden waarbij alle onderdelen van het project worden bekeken (zowel financieel als anders). De conclusies van deze evaluatie worden door de projectleider opgezet en er wordt een signaal van gemaakt die alle betrokkenen te zien krijgen. Deze projectevaluatie wordt echter niet altijd gehouden door tijdgebrek.

De aangepaste onderdelen van de standaard ABK lijst en de aangepaste kengetallen staan weergegeven in een nieuw opgestelde ABK lijst die naast de huidige manier van begroten kan worden gebruikt.

Uit onderzoek naar de procedures en omgang betreffende ABK en op postenniveau van de ABK-lijst blijkt dat de volgende punten in aanmerking komen voor aanpassing c.q. verbetering:
o Het betrekken van iemand van het uitvoeringsteam in de prijs- en contractvormingsfase;
o De offerte van de materieeldienst als één post in de begroting en kostenboekingen opnemen;
o Het erop toezien dat de eindevaluatiegesprekken direct na het project gehouden worden;
o De manier van begroten bij sommige posten aanpassen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingBouwkunde
AfdelingGebouwde Omgeving
PartnersBallast Nedam
Jaar2005
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk