De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Van systematisch onderzoek somatiek op metabole risico’s naar leefstijlinterventies op maat bij mensen met ernstige psychiatrische stoornissen.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Van systematisch onderzoek somatiek op metabole risico’s naar leefstijlinterventies op maat bij mensen met ernstige psychiatrische stoornissen.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Achtergrond: de prevalentie van cardiovasculaire aandoeningen en diabetes mellitus type II ligt velen malen hoger bij patiënten met schizofrenie in vergelijking met de algemene bevolking. Er is een causaal verband aangetoond met de nieuw generatie antipsychotica, het ziektebeeld en de leefstijl van de patiënt.
Doel: omschrijven van implementatie en werkwijze van de polikliniek “metabole bijwerkingen en lifestyle coaching”, inventariseren van metabole bijwerkingen, omschrijven van de resultaten en het geven van advies voor vervolg, binnen de Mauritzhof, afdeling Transmurale Langdurige Psychiatrie (TLP) onderdeel van de Symfora groep.
Methode: retrospectieve analyse van onderzochte groep, ambulante psychiatrisch patiënten (N=73) met een risicovolle buikomvang, binnen de polikliniek metabole bijwerkingen en lifestyle coaching. 29 Patiënten met een (dreigend) metabool syndroom (vrouw N=14; man N=15) zijn gevolgd gedurende een of twee follow-up consulten op de polikliniek metabole bijwerkingen en lifestyle coaching.
Resultaten: binnen de onderzochte populatie, N=73 voldoet 57% aan de criteria van een metabool syndroom. 15 Mannen en 14 vrouwen met een (dreigend) metabool syndroom zijn gevolgd gedurende een aantal follow-up consulten op de polikliniek metabole bijwerkingen. Bij de mannen is er een gemiddelde afname in gewicht van 1,9 kg en bij de vrouwen een afname van 3.1 kg. Eén man is gestopt met roken en één vrouw en twee mannen zijn dit minder gaan doen.
Conclusie: de screening draagt bij aan het inzichtelijk maken van de metabole risico‟s bij patiënten met ernstige psychiatrische stoornissen en antipsychoticagebruik. Er zijn verschillende mogelijkheden voor het aanpakken van deze metabole risico‟s echter het effect hiervan is minimaal terug te vinden in wetenschappelijke publicaties.
Dit onderzoek toont aan dat leefstijlinterventies al dan niet in combinatie met somatische farmacotherapie of switchen van antipsychotische medicatie lichaamsgewicht kan reduceren.
Aandacht voor de leefstijl van patiënten met metabole bijwerkingen en psychiatrische stoornissen zal een prominentere rol moeten gaan spelen tijdens de screening. Afstemming op het motivatie niveau met behulp van motivational interviewing om tot interventies op maat te komen biedt hoop.
Er zal meer longitudinaal onderzoek gedaan moeten worden om hier statistisch verantwoorde uitspraken te kunnen doen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingVerpleegkunde
AfdelingVerpleegkundige Studies
Jaar2009
TypeMasterscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk