De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Huidkanker na orgaantransplantatie : welke preventiemogelijkheden zijn er volgens de literatuur voor het voorkomen van maligne huidaandoeningen bij patiënten die een orgaantransplantatie ondergaan hebben?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Huidkanker na orgaantransplantatie : welke preventiemogelijkheden zijn er volgens de literatuur voor het voorkomen van maligne huidaandoeningen bij patiënten die een orgaantransplantatie ondergaan hebben?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Achtergrond: Patiënten die een orgaantransplantatie ondergaan hebben, zullen hun leven lang immunosuppressiva moeten slikken. Bij deze patiëntengroep ontwikkelen zich vaak maligne huidaandoeningen (NMSC), voornamelijk plaveiselcelcarcinomen.
Doelstelling: De doelstelling van het onderzoek is het weergeven van preventieve maatregelen, welke is beschreven in de gevonden literatuur en welke rol de huidtherapeut binnen dit proces kan spelen.
Materialen en methode: Dit kwalitatieve onderzoek is beschrijvend van aard. Er zijn verschillende artikelen geïncludeerd binnen dit onderzoek, welke gaan over preventieve mogelijkheden bij patiënten met een orgaantransplantatie die betrekking hebben op het voorkomen van NMSC.
Resultaten: Uit de gebruikte artikelen blijken de educatieve programma's en voorlichting bij patiënten met een orgaantransplantatie effectief te zijn. Meerdere artikelen spreken van een verbeterde uitkomst wat betreft zonbescherming, wanneer voorlichting gegeven wordt door een huidspecialist zoals een dermatoloog. In de conclusie wordt in gegaan op deze informatieve en begeleidende rol van deze huidspecialist en of deze uitgevoerd kan worden door een huidtherapeut.
Conclusie: Patiënten die orgaantransplantatie ondergaan hebben zullen baat hebben bij het verkrijgen van preventieve voorlichting bij UV blootstelling. De schrijvers van dit rapport zijn van mening dat een huidtherapeut hierbij een ondersteunende rol zou kunnen hebben.
Discussie: Door de verschillende preventie programma's die binnen de gebruikte literatuur aan bod komen en de hierdoor hoge heterogeniteit binnen de artikelen, kunnen de auteurs niet één preventie methode als beste aanwijzen. De verschillende vormen van preventie die aan bod komen blijken allen, onafhankelijk van elkaar, effectief te zijn. Binnen nieuwe onderzoeken aangaande preventiemethodes bij OTR zou aan te raden zijn hier verder onderzoek naar te doen.
Sleutel woorden: Immunosuppressiva, NMSC, plaveiselcelcarcinoom(PCC), preventieprogramma's, voorlichting, UV- straling.

Background: Organ transplant recipients (OTR) are on immunosuppressive medicine for the rest of their lives. Because of the immunosuppressive, this group of patients often develops malignancies (NMSC), mainly squamous cell carcinomas.
Objective: Presenting the preventive programs in avoiding NMSC according the literature in OTR, and which kind of role a skin therapist can have in this progress.
Materials and methods: This qualitative study is descriptive in nature. In this literature review there where several articles eligible for inclusion. The articles are about the preventive measures in avoiding NMSC in OTR.
Results: The used literature proves that such educational programs and awareness are effective in patients who had an organ transplant. Several articles mention an improved outcome in terms of sun protection, when information is provided by a skin specialist, such as a dermatologist. It's possible that a skin therapist could have a guiding role in this progress.
Conclusion: Prevention programs in making the OTR more aware of the risks of UV- radiation are effective. The writer's opinion is that skin therapists can have a guiding role within this progress of awareness.
Discussion: Due to the differences between the prevention programs that are discussed in the literature, which provides a high heterogeneity within the articles. It is impossible to indicate one prevention method as preferred. The various forms of preventive care that are discussed, all appear to be effective. Within new surveys on prevention methods in OTR it would be recommended to apply further research into the various forms of prevention in OTR and appoint one as preferred. Key words: Immunosuppression, NMSC, squamous cell carcinoma (SCC), prevention programs, awareness, UV- radiation.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingHuidtherapie
AfdelingParamedische Studies
Jaar2013
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk