De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Heijmans Vastgoedontwikkeling: "Wenswonen, een stap naar een marktgerichte organisatie"

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Heijmans Vastgoedontwikkeling: "Wenswonen, een stap naar een marktgerichte organisatie"

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Samenvatting
Heijmans Vastgoedontwikkeling is een van de grotere projectontwikkelaars op het gebied van woningbouw in Nederland. Zij hebben het concept Wenswonen ontwikkeld, dit is een vorm van consumentgericht ontwikkelen. De kopers kunnen via een cd-rom (de woonplanner) keuzes maken op het gebied van: de kavel, het volume, de plattegrond en de verschijningsvorm van de woning. De financiële gevolgen van iedere stap worden onmiddellijk inzichtelijk gemaakt. Door het concept vinden er veranderingen plaats in de organisatie. Heijmans wil Wenswonen op grote schaal gaan toepassen. Het ontwikkelingsproces wordt binnen Heijrnans verder geoptimaliseerd en gestandaardiseerd.

Dit rapport is geschreven naar aanleiding van de volgende probleemstelling: De directie van Heijmans Vastgoedontwikkeling wil meer inzicht in de gevolgen van het concept Wenswonen in de organisatie, bij de kopers en in de omgeving om te weten waar verbeteringen in het concept mogelijk zijn.

De informatie in het rapport is verzameld door literatuuronderzoek, interviews (in de organisatie en bij betrokkenen in de omgeving) en één enquête bij bewoners van een al gerealiseerd Wenswonen project. De belangrijkste conclusies zijn:
- Organisatie: Het eerste contact met de potentiële klant vindt plaatst bij de verkoop van de woningen. De specifieke woonwensen worden niet onderzocht.
- Koper: De kopers maken veel dezelfde keuzes bij het volume en de plattegrond van de woning. De verschillende doelgroepen in het project maken andere keuzes. De keuzemogelijkheden worden voldoende tot ruim voldoende ervaren. Wel zijn er meerdere signalen voor verbeterpunten onder andere het verbeteren van aftersales en nazorg en de doorontwikkeling van het concept.
- Omgeving: Het concept Wenswonen is een vergaand concept, zeker in het lage en midden segment van de woningmarkt. De gemeente, architecten en de makelaar ervaren het concept positief.

Om meer toegang te krijgen tot relevante literatuur zijn de resultaten van het onderzoek vergeleken met de doelstellingen van Wenswonen, de theorie en een benchmark met de keukenindustrie. Deze kennis is gebruikt als onderbouwing van de verbetervoorstellen en het implementatieplan.

Het concept Wenswonen kan verbeterd worden door:
- Klantgericht onderzoek Het uitvoeren van klantgericht onderzoek bestaat uit onderzoek en acties in verschillende fasen. Hierdoor kan Heijmans beter inspelen op de vraag van de potentiële kopers. Het gevolg is dat er een marketinginformatiesysteem opgezet kan worden.
- Doorontwikkelen Het concept kan op meerdere onderdelen doorontwikkeld worden. Hierdoor wordt de kwaliteit van het concept verbeterd.
- Onderzoek naar omgeving Door een onderzoek naar de concurrenten en de ontwikkelingen van consumentgericht uit te voeren krijgt Heijmans meer inzicht in de kansen en bedreigingen in de bedrijfstak.
- Verbeteren van de bereikbaarheid en de nazorg.
- Veel verbetervoorstellen kunnen onafhankelijk van elkaar worden ingevoerd. De verbetervoorstellen zijn vergeleken door inspanning en opbrengst met elkaar te vergelijken. Daaruit volgt dat de verbetervoorstellen in drie fasen kunnen worden geïmplementeerd: korte termijn, middellange termijn en lange termijn.

Het doel van de verbetervoorstellen en het implernentatieplan is:
- Meer inzicht krijgen in de vraag van de geïnteresseerde koper, waardoor vraag en aanbod beter op elkaar kunnen worden afgestemd.
- De klanttevredenheid verbeteren.
- Het concept te optimaliseren en uiteindelijk gedeeltelijk te standaardiseren.
- De omzet vergroten.
- De ontwikkelingen op het gebied van consumentgericht ontwikkelen goed bijhouden
- De full service dienstverlening verbeteren.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingTechnische Bedrijfskunde
AfdelingEngineering en Design
PartnersHeijmans Vastgoedontwikkeling
Jaar2006
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk