De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Meerwaarde van integraal ontwerpen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Meerwaarde van integraal ontwerpen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek zal de verschillen en meerwaarde aantonen van het Integraal Ontwerpen in de bouw ten opzichte van het ‘traditionele’ bouwproces. De huidige bouw heeft door problemen zoals slechte communicatie, geen tot weinig innovatie en torenhoge faalkosten niet de eigenschappen van een bouwproces dat klaar is voor de 21e eeuw. Ook de huidige bouwteam organisatievorm is hiervoor niet de oplossing, mede doordat ook hier geen tot weinig innovatie mogelijk is door de tijdelijke samenwerkingsvorm en het niet delen van kennis. Integraal Ontwerpen is echter wel de oplossing voor de huidige problemen. Om dit duidelijk naar voren te laten komen is een goede afweging van de huidige bouw en I.O. noodzakelijk.

Om dit duidelijk te kunnen maken wordt het huidige bouwproces geheel behandeld, zodat het duidelijk wordt wat het ‘traditioneel’ bouwen inhoudt en waar de problemen liggen en hoe deze ontstaan. Wat duidelijk naar voren komt in het huidige bouwproces, is dat de opgedane kennis en ervaring steeds maar tijdelijk is. Ook communicatie tussen verschillende deelnemers aan het bouwproces is ver te zoeken. Hierdoor zijn problemen zoals fouten in het ontwerp, fouten in bouw, meer- en minderwerk, geringe kwaliteit en hoge faalkosten een logisch gevolg. De klant staat niet meer op de 1e plaats en de bouw lijkt meer aan kwantiteit te denken dan aan kwaliteit. Dit komt omdat er niet met een integrale aanpak naar de projecten wordt gekeken en de huidige problemen niet integraal worden opgelost.

I.O. daartegen biedt goede communicatie tussen de verschillende partijen vanaf het ontwerpproces, met als resultaat een optimaal ontwerp door toebrenging van kennis van verschillende disciplines. Dit wordt gerealiseerd door in de programmafase een bouwteam te vormen, die elkaars kennis delen. Hierdoor weet de architect hoe hij zijn ontwerp moet aanpassen om bijv. een bepaalde installatie mogelijk te maken. Doordat iedere deelnemer weet wat zijn verantwoordelijkheden zijn, zal het meer- en minderwerk fenomeen ook vele malen minder voorkomen en zullen de faalkosten flink worden verminderd. Door het maken van een functioneel bestek is er een extra hulpmiddel voor de architect gekomen. Dit bestek geeft alle functies aan wat er in het gebouw vervuld zullen worden. Door dit te weten in het ontwerpproces helpt dit de architect om zijn ontwerp nog beter te maken. Om duidelijk te maken wat dit bestek inhoudt is een functioneel bestek als bijlage bij dit onderzoek toegevoegd. De huidige ICT mogelijkheden en ontwikkelingen in de bouwsector zijn ook in een zodanig niveau, dat om deze ontwikkelingen effectief te kunnen gebruiken, er innovatie en aanpassing in de huidige bouwprocessen wordt vereist. Bijvoorbeeld door het mogelijk maken van ‘online’ databases kan iedere participant over de recentste tekeningen beschikken van zijn vakgebied. Hierdoor worden fouten van te oude tekeningen voorkomen.

Wij denken dat er met I.O. een oplossing is gekomen voor de vele problemen waar de huidige bouw nu mee zit opgescheept. Door goede communicatie, het delen van kennis en het opslaan en hergebruiken van ervaring/kennis is het mogelijk om de bouw eigenschappen te geven zoals: minimale uitvoering- en faalkosten, verbetering van de kwaliteit en een optimaal ontwerp en gebruik voor de klant. Kortom de klant komt op de 1e plaats en er wordt weer naar kwaliteit gestreefd in plaats van kwantiteit.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingBouwkunde
AfdelingGebouwde Omgeving
PartnersHogeschool van Utrecht
Jaar2006
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk