De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Obesitas en overgewicht : een literatuuronderzoek naar de meest effectieve fysiotherapeutische behandelmethode om af te vallen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Obesitas en overgewicht : een literatuuronderzoek naar de meest effectieve fysiotherapeutische behandelmethode om af te vallen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Inleiding - Uit onderzoek is gebleken dat obesitas naast een aandoening op zichzelf een groot risico is voor
andere aandoeningen. Daarom is het belangrijk dat er onderzocht wordt wat de meest effectieve behandeling is
voor obesitas en overgewicht om gewicht te verliezen. Dit kan gerealiseerd worden door een negatieve
energiebalans te creëren tussen de energie-inname en de energie-uitgave. In dit artikel wordt ingegaan op het
effect op gewichtsverlies van drie mogelijkheden om het energieverbruik te verhogen. Deze drie variabelen zijn
krachttraining, verandering in de trainingsintensiteit en verandering in de trainingsduur.
Methode - In de Cochrane Library en Pubmed Databank is gezocht naar relevante artikelen. Om een zo actueel
mogelijk artikel te schrijven, is er gezocht naar artikelen die in of na 2005 zijn gepubliceerd. De interventie moet
bestaan uit een vorm van lichaamsbeweging en/of krachttraining. De deelnemers van de onderzoeken moeten
ten minste 18 jaar oud zijn en een BMI hebben van minimaal 25,9. Er zijn aan de hand van de inclusie- en
exclusiecriteria twaalf artikelen geïncludeerd.
Resultaten - De twaalf geïncludeerde artikelen zijn beoordeeld op kwaliteit door middel van de Levels of
Evidence volgens het CBO en de vijf geïncludeerde RCT's zijn beoordeeld op methodologische kwaliteit door
middel van de PEDro Scale.
Wat betreft de intensiteit van de training concluderen Shaw et al. dat mensen die hoog intensief trainen 1,5
kilogram meer afvallen ten opzichte van mensen die laag intensief trainen. Daarentegen concluderen Jakikic et al.
dat de gewichtsafname afhankelijk is van het totale energieverbruik, ongeacht de trainingsintensiteit.
Uit de onderzoeken van Donnely et al. en Hainer et al. blijkt dat 150 minuten/week trainen (de aanbevolen
hoeveelheid) nauwelijks effect heeft op de gewichtsafname. De review van Donnely et al. beschrijft dat verhoging
van de trainingsduur leidt tot meer gewichtsverlies.
Wanneer krachttraining wordt gebruikt als enige interventie, resulteert dit niet in gewichtsafname volgens drie
geïncludeerde reviews. Wanneer er een combinatie wordt gemaakt van krachttraining met voedingsadviezen en
aërobe training, leidt dit volgens Ghroubi et al. tot meer verlies in gewicht ten opzichte van groepen die alleen
voedingsadviezen krijgen of wanneer de interventie bestaat uit voedingsadviezen in combinatie met alleen aërobe
training.
Conclusie - De gegevens uit de resultaten suggereren dat de gewichtverliezende interventies in eerste instantie
gericht moeten zijn op een adequaat niveau van de energie-uitgave ten opzichte van de energie-inname. Welke
verandering van de parameters duur of intensiteit het meest effectief is, is uit deze literatuurstudie niet gebleken.
Wel is te concluderen dat 150 minuten/week (de aanbevolen hoeveelheid) bewegen, niet leidt tot de gewenste
gewichtsafname voor mensen met obesitas of overgewicht.
Wanneer krachttraining gebruikt wordt als enige interventie, blijkt dat dit niet leidt tot gewichtsverlies. De
combinatie van dieet/voedingsadviezen, aërobe training en krachttraining heeft wel positieve resultaten ten
opzichte van de samenstelling tussen vetmassa en vetvrije massa.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingFysiotherapie
AfdelingBewegingsstudies
Jaar2010
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk