De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Herontwerpen en productieklaar maken van de strooiseldosator

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Herontwerpen en productieklaar maken van de strooiseldosator

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De verandastal is een meer-etage huisvestigingsysteem voor vleeskuikenouderdieren van Vencomatic. Volgens de nu geldende wetgeving moet ieder dier een minimale vloeroppervlakte van 1300 cm2 hebben en daarvan moet minimaal 300 cm2 bedekt zijn met strooisel. In de verandastal is hiervoor boven het legnest de scharrelruimte gecreëerd. Echter moet deze ruimte regelmatig voorzien worden van strooisel. Wanneer er in een stal 4 systemen staan van ieder 100 meter lang en 4 etages hoog die met de hand moeten worden voorzien van strooisel, is dit een arbeidsintensieve klus. Als gevolg hiervan is er bij Vencomatic besloten om een machine, "de strooiseldosator", te ontwikkelen die deze werkzaamheden verlicht of zelfs totaal wegneemt.
Inmiddels is er een prototype van deze machine ontwikkeld en gedurende een half jaar getest bij het pluimveebedrijf Breteler in Bornerbroek. In deze testperiode zijn verschillende problemen aan het licht gekomen die zich vertaald hebben in een nieuw pakket van eisen.
Het doel van deze afstudeerscriptie is om een herontwerp te maken van de strooiseldosator aan de hand van dit nieuwe eisenpakket. Gezien het feit dat het werkingsprincipe van de strooiseldosator tijdens de testfase goedgekeurd is dient dit ongewijzigd te blijven. Hierdoor kan het herontwerp na een korte testperiode al definitief worden gemaakt.
Hiernaast is het doel dat het vanaf dat moment een standaard product van Vencomatic is en het toegevoegd kan worden aan het productgamma van Vencomatic. Tijdens dit herontwerp zal er vooral aandacht zijn voor het compacter maken van en het streven naar gewichtsbesparing van de strooiseldosator, zodat deze aan de gewichtseisen voldoet.
Om dit herontwerp goed te kunnen uitvoeren zullen er in deze scriptie een aantal fases doorlopen worden, namelijk: de probleemdefiniërende fase, werkwijze bepalende fase, ontwerpfase en uiteindelijk zullen er conclusies en aanbevelingen volgen. In de probleemdefiniërende fase worden alle problemen uitgesplitst in aparte gebieden. Zo moet de strooiseldosator compacter gemaakt kunnen worden om door een deur heen te kunnen en moet er een aanzienlijke gewichtsbesparing gedaan worden van 63 kg om aan de gewichtseisen te voldoen. Echter kan er niet op ieder onderdeel bespaart worden zoals bijvoorbeeld motoren. Daarom is er goed gekeken op welke onderdelen er gewichtsbesparing toegepast kan worden.
Nadat alle problemen geanalyseerd en beschreven waren is de werkwijze bepaald. Het frame van de machine is scharnierend gemaakt, zodat deze door een loopdeur kan en dus ook in meerder stallen gebruikt kan worden. Op de rest van de strooiseldosator is gewichtsbesparing toegepast zonder het werkingsprincipe te wijzigen. Dit is bereikt door een juiste keuze te maken tussen vormgeving en materiaalkeuze, zodat er gewicht bespaard wordt zonder verlies van stijfheid en/of sterkte. In de ontwerpfase zijn de ontwerp- en controleberekeningen uitgevoerd om de definitieve afmetingen van bepaalde onderdelen te bepalen. Van de nieuwe strooiseldosator zijn ook 3d tekeningen gemaakt in Solidworks.
Aan de hand van de bevindingen kunnen de volgende conclusies getrokken worden:
:
• Door beter en slimmer gebruik te maken van vorm en materiaal is het mogelijk geweest om een aanzienlijke gewichtsbesparing te realiseren van 77.85 kg door deze gewichtsbesparing weegt de nieuwe strooiseldosator nu 235.15 kg wat dus onder de gewichtseis van 250 kg is.
• Door het herpositioneren van verschillende onderdelen en het frame scharnierend te maken kan de strooiseldosator nu door een loopdeur van 2375 x 1000 mm.
• Het werkingsprincipe van de strooiseldosator is het zelfde gebleven, waardoor er een veel minder uitgebreide testfase gedaan hoeft te worden voor de goedkeuring van de strooiseldosator.
• Alle gegevens van de strooiseldosator zijn bekend, zodanig dat alle onderdelen besteld kunnen worden en dat de machine gebouwd kan worden.
• De strooiseldosator is geschikt voor alle soorten verandasystemen namelijk die van 2, 3 en 4 etages.
• De machine voldoet aan de machineveiligheidseisen.
• Het uitwerken van de vervoerbaarheid van de machine is in verband met tijdgebrek niet behaald.
Op basis van mijn ontwerpproject kunnen de volgende aanbevelingen worden gedaan
• Het onderzoeken van de mogelijkheid tot het mengen van voer met het strooisel, om het natuurlijke scharrel gedrag van de kip te bevorderen. Dit zal leiden tot een intensiever gebruik van de scharrelruimte. Met als gevolg een beter gebruik van het vloeroppervlak en verbetering van de leefomstandigheden van de dieren.

• Het gebruik maken van een automatische oprolbare haspel voor de elektriciteitkabel, zodat het oprollen minder tijd vergt en er minder gevaar is op ongelukken door bijvoorbeeld struikelen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingIntegrated Product Development
AfdelingEngineering en Design
Datum2013-06
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk