De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Tijdelijke zeecontainerwoonwijken: een draagkrachtige oplossing of een zinkend idee?

een onderzoek naar de haalbaarheid van tijdelijke zeecontainerwoonwijken in Nederland

Rechten:

Tijdelijke zeecontainerwoonwijken: een draagkrachtige oplossing of een zinkend idee?

een onderzoek naar de haalbaarheid van tijdelijke zeecontainerwoonwijken in Nederland

Rechten:

Samenvatting

Tijdelijke zeecontainerwoonwijken: een draagkrachtige oplossing of een zinkend idee?
Het afstudeeronderzoek komt voort uit de huidige ontwikkeling van de Nederlandse woningmarkt voor het middensegment. Middensegment huurders kunnen door lange wachttijden en hoge prijzen moeilijk aan een geschikte woning komen. Het doel van het onderzoek is om te onderzoeken of zeecontainerwoningen een mogelijk concept kunnen zijn dat als oplossing tijdelijk ingezet kan worden om deze doelgroep te voorzien van tijdelijke woonruimte. Het onderzoek beschrijft drie verschillende perspectieven: sociaal, planologisch en financieel om zo een antwoord te geven op de onderzoeksvraag:
In welke mate kan een tijdelijke zeecontainerwoonwijk een draagkrachtige en financieel haalbare oplossing bieden voor de momenteel krappe en niet vraaggerichte Nederlandse woningmarkt?
Vanuit de drie verschillende invalshoeken is in dit onderzoek gekeken naar de mate waarin het concept haalbaar kan worden geschat.
De haalbaarheid van het concept zal worden getoetst op een locatie in Nederland. Met deze toetsing zal worden aangetoond of het concept wel of niet kan werken in Nederland. Zo ja onder welke voorwaarde wel en zo nee, door welke voorwaarde dan niet.
Door in gesprek te gaan met experts op het gebied van vastgoed, planologie en de sociale kant van het onderzoek is een brede basis gelegd voor het onderzoek. De meningen van de professionals zijn gevalideerd aan de hand van literatuur en deskresearch. Gecombineerd met verschillende analyses en methoden om de onderzoek- en deelvragen te beantwoorden.
Het onderzoek geeft een antwoord op de geformuleerde onderzoeksvraag en wil daarmee duidelijkheid geven in de onderzoekproblematiek van tijdelijke ontwikkelingen vanuit de eerder benoemde perspectieven. Daarin zal het financiële aspect het belangrijkste onderdeel zal zijn.
De berekening voor het rendement stelt dat er op een tijdelijke ontwikkeling van zeecontainerwoningen een gezond rendement kan worden behaald. Naast het financiële deel hebben ook het sociale en planologische deel belang bij het ontwikkelen van tijdelijke zeecontainerwoonwijken. Huidige en toekomstige wet- en regelgeving omtrent de Omgevingswet bieden kansen om tijdelijke woonwijken vanuit het sociale en planologische aspect haalbaar te achten.
Bovenstaande onderzoeksresultaten zijn toegepast op het casusgebied te Maarsbergen, gemeente Utrechtse Heuvelrug. Over de toepassing van de onderzochte resultaten wordt een conclusie wordt getrokken over de haalbaarheid van concept.
Het antwoord op de onderzoeksvraag is dan ook: tijdelijke zeecontainerwoonwijken kunnen een draagkrachtige en financieel haalbare oplossing bieden voor de huidige krapte op de Nederlandse woningmarkt, gebaseerd op de toetsing van de onderzoekresultaten op het casusgebied in Maarsbergen.
Op basis van het antwoord op de onderzoeksvraag wordt aanbevolen om meerdere perspectieven van het concept uit te werken. In dit onderzoek is er voor gekozen om de drie relevantste perspectieven te belichten en op basis hiervan een conclusie te schrijven. In vervolgonderzoek wordt aangeraden om andere perspectieven te betrekken bij het proces.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
PartnersSweco Nederland
Datum2019-05-27
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk