De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Rollerbank versus Armergometer: de beste laboratoriumtest voor het meten van de aerobe capaciteit bij rolstoelafhankelijke kinderen en adolescenten met Spina Bifida

Pilot binnen de HALYNeD studie, onderdeel Let’s Ride…

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Rollerbank versus Armergometer: de beste laboratoriumtest voor het meten van de aerobe capaciteit bij rolstoelafhankelijke kinderen en adolescenten met Spina Bifida

Pilot binnen de HALYNeD studie, onderdeel Let’s Ride…

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Vraagstelling: Welke maximale laboratoriumtest meet het best de aerobe capaciteit bij rolstoelafhankelijke kinderen en adolescenten van zes tot 18 jaar met Spina Bifida: de rollerbank test of de armergometer test? Methode: 11 rolstoelafhankelijke kinderen en adolescenten (acht jongens, drie meisjes, 154 ± 42.0 maanden) met Spina Bifida namen deel aan dit onderzoek, dat onderdeel uitmaakt van de HALYNeD studie. De maximale fysiologische waarden van de rollerbank test en armergometer test werden met elkaar vergeleken. Zuurstofopname (VO2), de hartfrequentie per minuut (HF) en de verhouding tussen CO2 afgifte en O2 opname (RER) werden gemeten. Met behulp van SPSS werden verschillen berekend. De test met de hoogste fysiologische uitkomsten wordt beschouwd als de beste test en zal gedurende de rest van de HALYNeD studie gebruikt worden als laboratoriumtest en gouden standaard om de aerobe capaciteit te meten. Resultaten: Alle gemeten parameters gaven gemiddeld een hogere waarde op de rollerbank test, echter verschilde deze alleen voor de HF significant van de meetwaarde op de armergometer test (p=.016). Conclusie: De resultaten laten zien dat de rollerbank test de beste laboratoriumtest lijkt om de aerobe capaciteit te meten bij rolstoelafhankelijke kinderen van zes tot 18 jaar met Spina Bifida. Trefwoorden: Spina Bifida, arm ergometry, wheelchair ergometry, aerobic capacity, peak oxygen uptake.
Purpose: Which maximum laboratory test is measuring aerobic fitness in non-ambulatory children and adolescents aged six to 18 years with Spina Bifida the best: the roller band test or the arm cranking test? Method: 11 wheelchair dependent children and adolescents (eight boys, three girls; 154 ± 42.0 months) with Spina Bifida participated in this study, which is part of the HALYNeD study. The maximum physiological values of the roller band test and arm cranking test were compared to each other. Oxygen uptake (VO2), heart rate per minute (HR) and respiratory exchange ratio (RER) were measured. Using SPSS, differences were calculated. The test with the highest physiological outcomes is considered to be the best test and will be used throughout the HALYNeD study as a laboratory test and a gold standard to measure the aerobic capacity. Results: The average values of all measured parameters were higher on the roller band test, but only the HF indicates a statistically significant difference between two tests (p=0.016). Conclusion: The results show that the roller band test seems the best laboratory test to test the aerobic fitness of non-ambulatory children and adolescents aged six to 18 years with Spina Bifida. Keywords: Spina Bifida, arm ergometry, wheelchair ergometry, aerobic capacity, peak oxygen uptake.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingFysiotherapie
AfdelingBewegingsstudies
Jaar2013
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk