De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Onderzoek herhuisvesting Heerenlanden College te Leerdam

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Onderzoek herhuisvesting Heerenlanden College te Leerdam

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit verslag is een onderzoek naar de (financiële) haalbaarheid van een mogelijke herhuisvesting van het Heerenlanden College te Leerdam. Momenteel bezit het schoolbestuur een 3-tal panden waar HAVO/ VWO, VMBO-LT en VMBO/LWOO onderwijs wordt aangeboden. Elke opleiding bevindt zich op een eigen locatie. Deze gebouwen zijn sterk verouderd en moeten grondig gerenoveerd of gesloopt worden. De gemeente zal één locatie terugvorderen en daardoor richt het onderzoek zich op de (on)mogelijkheden van de resterende twee locaties. Dit zijn de locaties aan de Molen- en Eksterlaan. Het pas 10 jaar oude gebouwvolume van het hoofdgebouw op de Eksterlaan, zal behoudens de inrichting, onaangetast blijven. Doordat het aantal leerlingen sterk is teruggelopen, heeft het schoolbestuur te kampen met een ruimteoverschot in de scholen waardoor deze niet efficiënt in het gebruik zijn. D.m.v. de prognose van het aantal leerlingen in 2008/2009 is het nieuw benodigde schooloppervlak berekend en bepaald. Op basis van dit leerlingenaantal wordt er een vergoeding aan het schoolbestuur toegekend. Voor dit onderzoek zijn een aantal gebouwvarianten ontworpen waarvan de bouwkosten met behulp van een referentieproject bepaald zijn. Deze bouwkosten zijn in een investeringskostenoverzicht verwerkt. De varianten moesten voldoen aan van te voren opgegeven randvoorwaarden. Een kleinere school heeft als voordeel dat het overtollige grondoppervlak verkocht kan worden. De inkomsten hieruit kunnen de bouwkosten (gedeeltelijk) compenseren. Deze verschillende varianten zijn ook getoetst op een aantal aanvullende factoren die direct, of indirect invloed hebben op de bouwkosten. Te denken valt aan tijdelijke huisvesting, maatschappelijk draagvlak, oriëntatie/ligging en exploitatiekosten. De variant die met deze aanvullende factoren, financieel het best uit de bus komt, heeft als basis gediend voor verder onderzoek en is daarvoor bouwkundig uitgewerkt. Tijdens het schetsmatig uitwerken van het meest optimale model tot bestektekeningen, zijn er enkele mutaties doorgevoerd om de gewenste inrichting goed binnen de contouren van het gebouw te plaatsen. In nauw overleg met de architect is de hoofdvorm vereenvoudigd met als doel een krachtiger uitstraling van het gebouw. Tevens zijn de verschillende bouwmaterialen die worden gebruikt gedefinieerd. Van de bestektekeningen is vervolgens een elementraming gemaakt waarvan de uitkomst is vergeleken met het investeringskostenoverzicht van het volumemodel. Op basis hiervan worden er conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingBouwkunde
AfdelingGebouwde Omgeving
Jaar2006
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk