De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het verbeteren van het werkgedrag door oplossingsgerichte gesprekken

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Het verbeteren van het werkgedrag door oplossingsgerichte gesprekken

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Op basisschool ’t Ronde hebben sommige leerlingen van de bovenbouw moeite met werkhouding tijdens het zelfstandig werken, waardoor het werk niet wordt afgemaakt. De leerlingen zijn afhankelijk van aansturing van de leerkracht. De methode Focus, die werkt vanuit de executieve functies, wordt ingezet. Met behulp van vragenlijsten, oplossingsgerichte gesprekken en coaching wordt gewerkt aan een in afstemming met de leerling gekozen doel.

De onderzoeksvraag is: ‘‘Leidt het inzetten van Focus tot verbetering van het werkgedrag (taakinitiatie en volgehouden aandacht) bij leerlingen van de bovenbouwgroepen van basisschool ’t Ronde?’

Het type onderzoek is een Quasi-experimenteel design met voormeting, interventie en nameting en is uitgevoerd van oktober 2015 tot april 2016 op ’t Ronde in Leusden. Er namen vijf leerkrachten en tien leerlingen van de bovenbouw deel aan het onderzoek. De selectie van de leerlingen betreft een expertsteekproef. Na het invullen van de vragenlijsten en na de gesprekken hebben de leerlingen twaalf weken gewerkt aan hun doel en zijn hierbij begeleid door de leerkrachten en onderzoekster.

Uit de analyse blijkt dat bij de meeste leerlingen een vooruitgang is te zien, echter niet bij alle leerlingen. De taakinitiatie is bij respectievelijk zeven tot acht leerlingen verbeterd en de volgehouden aandacht bij zes tot zeven leerlingen. Deze aantallen variëren doordat vanuit verschillende invalshoeken wordt gekeken (leerling-leerkracht-observatie). Omdat het een kleine groep leerlingen betreft, zijn de bevindingen niet algemeen geldend voor de gehele groep.

Aanbeveling is om op teamniveau te investeren in goed klassenmanagement dat gericht is op leerlingen met zwakke executieve functies (Cooper-Kahn & Foster, 2014). Daarnaast wordt aanbevolen om een aantal leerkrachten uit te nodigen zich te gaan verdiepen in de Focus methodiek, gesprekstechnieken, werkrelatie, krachtbronnen en leerlijnen. Vervolgens kunnen deze leerkrachten de methodiek actief gaan toepassen bij geselecteerde leerlingen in de bovenbouw met concentratieproblemen of problemen bij de zelfregulatie.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
AfdelingOrthopedagogiek
Datum2016-08-23
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk