De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Procesverandering in opdracht van Nationale Nederlanden

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Procesverandering in opdracht van Nationale Nederlanden

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Nationale-Nederlanden is een toonaangevende, geïntegreerde financiële dienstverlener. De bedrijfsmissie is dat Nationale-Nederlanden helpt als toonaangevende geïntegreerde dienstverlener op innovatieve wijze haar klanten hun ambities te realiseren. Het probleem dat binnen Nationale-Nederlanden heerst, is dat binnen de afdeling de werkstroom "overige mutatie" niet overzichtelijk is qua verwerkingstijd, doorloopti jd, hoeveelheid instroom en uitstroom. De doelstelling van het onderzoek is tot oplossingen te komen op de drie aandachtspunten (Deze werkstroom overzichtelijk maken, deze werkstroom beheersbaar en bestuurbaar maken, deze werkstroom herkenbaar en meetbaar maken). Er wordt beoogd op basis van de informatie uit studie en onderzoek, een goed advies uit te kunnen brengen over deze werkstroom binnen de afdeling.

Aan de hand van procesbeschrijving zijn de huidige processen in kaart gebracht, vervolgens zijn de probleemgebieden beschreven. Deze problemen zijn volgens de wachttheorie gestructureerd. Op basis van deze informatie werd een kader neergezet die richtlijnen gaf voor mogelijke oplossing. De alternatieven werden vergeleken met het opgestelde kader en gewaardeerd ten opzichte van elkaar. De uiteindelijke oplossing werd gekozen.

Op basis van het onderzoek kunnen de volgende aanbevelingen worden gedaan:
-Om de werkstroom overige mutatie beter beheersbaar en bestuurbaar te maken, kan men de werkstroom verder ontleden in 5 verschillende subwerkstromen. Hierdoor kan inzicht verkregen worden in de verwerkingstijd, de hoeveelheid instroom en uitstoom.
-Zorg dat als deze oplossing gebruikt wordt, men de aansturing en coördinatie van de werkstromen op een juiste manier doet. De planning van de werkvoorraad is eveneens heel belangrijk en men moet zich ervan bewust zijn ook hier heel zorgvuldig mee om te gaan.
-Wanneer men deze oplossing gaat gebruiken, moet dit goed worden uitgelegd aan de medewerkers. Zij moeten het belang zien en merken.
-Het opstarten van processen is heel belangr~jk. Als men dit niet goed doet, heeft het geen zin de werkstroom te ontleden.
-De medewerkers moeten actief bij het proces betrokken worden.
-Het beter vastleggen van gegevens is van groot belang.
-Digitale instroom is ideaal. Dan heeft men ook geen voorbehandeling nodig.
-Volledigheid van informatie is heel belangrijk
-Exvaren medewerkers zijn gewenst. Dan kan men de juiste mensen op de juiste mutatie zetten.
-Zorg ervoor dat de cultuur binnen de afdeling aansluit bij de nieuwe doelstellingen van Nationale Nederlanden.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingTechnische Bedrijfskunde
AfdelingEngineering en Design
PartnersNationale Nederlanden
Jaar2005
TypeBachelor
TaalOnbekend

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk