De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Theoretische kaders en stappenplan naar duurzame energiewoningen volgens het ‘Passiefhuis’-concept

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Theoretische kaders en stappenplan naar duurzame energiewoningen volgens het ‘Passiefhuis’-concept

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het onderzoek naar “hoe bereik je een optimale energieprestatie binnen een woning” heeft zich gefocust rond het duurzaam energiezuinige bouwconcept, getiteld “Passiefhuis”. De term Passiefhuis staat voor een specifieke constructiestandaard voor woongebouwen met een goed binnenklimaat gedurende winter zowel als zomer, zonder traditioneel verwarming- of koelsysteem. Dit houdt een zeer goede thermische isolatie en zeer goede lucht-/ kierdichting van de constructie in, terwijl een goed binnenklimaat verzekerd is door gebalanceerde ventilatie met hoge mate van warmterecuperatie / terugwinning. Om tot een ‘passiefhuis’ te komen is het belangrijk dat alle betrokken partijen het ‘passiefhuis’ op dezelfde wijze definiëren en onderschrijven.

Met de opgedane kennis en inzichten over de maatregelen die getroffen moeten worden om tot een ‘Passiefhuis’ te komen, is vervolgens een methodiek / stappenplan ontwikkeld, dat het zowel voor de opdrachtgever als voor de opdrachtnemer mogelijk maakt om in elke fase, van het ontwerp tot het realisatieproces van het Passiefhuis, middelen en maatregelen in kaart te brengen die helpen het doel te bereiken.

Het stappenplan is slechts bedoeld als een leidraad bij het beantwoorden van de verschillende vraagstukken die voorkomen zowel tijdens de ontwerp als de realisatie (bouw)fase en opleveringsfase. Deze leidraad is continu in ontwikkeling vanwege de zich continu aandienende nieuwe inzichten rond energiezuinig en duurzaam bouwen binnen Nederland, Europa en daarbuiten.

Uit het onderzoek blijkt dat drie ontwerpstappen belangrijk zijn op weg naar een optimale energieprestatie:
- 1e stap: de ontwerpstap
- 2e stap: de integratie van bouwtechnische maatregelen
- 3e stap: de integratie van energie-efficiënte installatieconcepten

1e stap: de ontwerpstap
De eerste ontwerpstap is het maken van een (stedenbouwkundig) ontwerp. Immers, in het stedenbouwkundige ontwerp wordt de concentratie van de bebouwing, bijvoorbeeld een hoge dichtheid, en de meest geschikte oriëntatie vastgelegd. Deze punten spelen in een later stadium namelijk een belangrijke rol bij het gebruik kunnen maken van passieve zonne-energie. Daarnaast leidt een goed woningontwerp tot een lagere energievraag en voorkomt “onnodig” energiegebruik.

2e stap: de integratie van bouwtechnische maatregelen
In de tweede fase is het van belang te komen tot integratie van bouwtechnische maatregelen zoals hoogwaardige isolatie en kierdichting. Hierdoor kunnen namelijk transmissie- en ventilatieverliezen, vaak aanleiding tot onnodig energieverlies, worden beperkt.

3e stap: de integratie van energie-efficiënte installatieconcepten
De derde fase bestaat uit het voorkomen van onnodig energiegebruik en het gebruiken van duurzame energie door toepassing van een energie-efficiënt installatieconcept, bijvoorbeeld met behulp van een zonneboiler en zonnecollectoren.

Om te komen tot de gewenste energiezuinigheid van dit type woning zijn per fase verschillende middelen en/of maatregelen nodig.
Tijdens de ontwerpfase is het van belang gebruik te maken van de wensen en verwachtingen van de opdrachtgever en kennis te hebben van de locatie waar gebouwd gaat worden. Vervolgens helpen berekeningsmodellen zoals de Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) en het Passief Huis Projecterings Pakket (PHPP). EPC en PHPP zijn softwarepakketten die ieder op een geheel eigen wijze op een overzichtelijke manier alle gebouw- en installatieparameters kunnen inbrengen waarbij het effect op het eindverbruik kan worden geëvalueerd. Men kan dus aan de hand van de berekeningen het ontwerp bijsturen tot men op een uiterst energiezuinig gebouw uitkomt.
Daarnaast is de zogenaamde Gemeentelijke Praktijk Richtlijn (GPR) methode zeer bruikbaar voor het maken van duurzaamheidkeuzes bij nieuwbouw, renovatie van woningen, utilitaire gebouwen en scholen.

Tijdens de bouwfase is het van belang de gekozen maatregelen uit de ontwerpfase op de bouwlocatie op te volgen. Immers de maatregelen worden nu overgenomen door een aannemer die in staat moet zijn met precisie en expertise de berekende doelstellingen ook daadwerkelijk te realiseren. Dit houdt in dat een controlerend bezoek van de opdrachtgever op de locatie van belang is zodat alle toepassingen om te komen tot een optimaal Passiefhuis-concept, ook gaat gerealiseerd worden. Daarnaast heeft ook de architect en de gemeente belang bij strikte naleving van de maatregelen vanwege de afgifte van het Passiefhuis-certificaat aan toekomstige bewoners.

Ook bij de verkoop en oplevering van dit type woningen zijn bepaalde aandachtspunten rond het gebruik van energiezuinige toepassingen essentieel. Zo is het van belang de bewoners vroegtijdig te informeren over het nut en noodzaak van bepaalde installaties en hun gebruikersgemak. Inzicht in de functies geeft de bewoners bewustwording dat ze hebben gekozen voor duurzaam wonen en leven.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingBouwkunde
AfdelingGebouwde Omgeving
PartnerHans Been Architecten BNA
Datum2008-08-31
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk