De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Informatie uitwisseling bij eerzaken

Een onderzoek naar de juridische kaders op lokaal niveau met betrekking tot het delen van informatie op het gebied van eer gerelateerd geweld voor de lokale politie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Informatie uitwisseling bij eerzaken

Een onderzoek naar de juridische kaders op lokaal niveau met betrekking tot het delen van informatie op het gebied van eer gerelateerd geweld voor de lokale politie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het Landelijk Expertise Centrum Eer Gerelateerd Geweld ondersteunt lokale politie eenheden bij de behandeling van eerzaken. Bij de behandeling van een eerzaak is een samenwerking vereist tussen politie en lokale ketenpartners. In dit onderzoek wordt ingegaan op de wettelijke kaders omtrent informatie uitwisseling door de politie en wordt inzicht gegeven in de problemen die zich voordoen op dit gebied. Privacy van burgers moet wordt beschermd door artikel 8 EVRM en artikel 10 Grondwet. De Wbp en de Wpg zijn uitwerkingen van artikel 10 Grondwet. De politie moet zich bij informatie uitwisseling houden aan de in de Wpg gestelde regels. O.g.v. de Wpg kunnen gegevens worden verstrekt aan opsporingsambtenaren en gezagsdragers en aan derden. Bij verstrekking aan derden wordt onderscheid gemaakt tussen structurele en incidentele verstrekking. Tot slot kunnen gegevens worden verstrekt op basis van een convenant. Belangrijk bij verstrekking is dat altijd het doel van de verstrekking in acht wordt genomen. Nadat de wettelijke regels in kaart zijn gebracht wordt aan de hand van een opgesteld stappenplan dit wettelijk kader inzichtelijk gemaakt. Dit stappenplan kan ook in de praktijk worden gebruikt als informatie moet worden verstrekt. Voor het praktijkonderzoek is een interview afgenomen met het hoofd van het LEC EGG en is gebruik gemaakt van een vragenlijst voor politieambtenaren. Hiermee is onderzocht tegen welke problemen men in de praktijk aanloopt op het gebied van informatie uitwisseling en welke oplossingen hiervoor mogelijk zijn. Door deze politieambtenaren een cursus aan te bieden kan hun kennis over informatie uitwisseling worden vergroot en zal de informatie uitwisseling beter verlopen.

Toon meer
OrganisatieJuridische Hogeschool Avans-Fontys
AfstudeerorganisatieLandelijk Expertise Centrum Eer gerelateerd geweld
Datum2016-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk