De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Verduurzaming woningbouw

energie bewuste keuze klant

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Verduurzaming woningbouw

energie bewuste keuze klant

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Achtergrond
De scriptie is opgesteld in het kader van het afstuderen aan de Hogeschool Utrecht opleiding Bouwkunde. Denc, het bedrijf waar het afstuderen plaats vindt, bouwt onder andere huizen voor particulieren. Om de EPC te behalen moeten energiezuinige installaties worden toegepast. Bij sommige projecten verloopt de keuze van de installaties niet volgens planning. Dit komt doordat er legio aan mogelijkheden en producten op de markt zijn. De klant raadpleegt het internet. Het ene product wordt nog mooier neergezet als het andere product waardoor de klant het overzicht verliest, in twijfel schiet en keuzes uitsteld waardoor vertraging wordt opgelopen.

Doel
Het doel is een spoedige keuze van de klant in SO of VO voor het DO van het project te bewerkstelligen. Door een kortere doorlooptijd te realiseren van deze keuze wordt er minder tijd besteed aan de adviserende rol en kan er in een eerder stadium rekening worden gehouden met eventuele vergunningen en/of voorzieningen welke moeten worden opgenomen in de planning en/of het ontwerp. De onderzoeksvraag luid dan ook:

“Op welke wijze kan Denc, op voorhand ter offertevorming en verdere uitwerking, de klant bouwkundig en installatietechnisch een gedegen, onderbouwd en klantgericht advies geven op energietechnisch gebied?”

Methode
Om de onderzoeksvraag te beantwoorden is eerst alle geldende en mogelijk toekomstige regelgeving met betrekking op energietechnisch gebied opgezocht. Hierdoor zijn alle minimale waardes welke voor een woning gelden en mogelijk gaan gelden bekend. Het verslag is volgens de Trias Energetica opgebouwd. Eerst wordt de energievraag van een woning beperkt. Zo zijn er verschillende mogelijkheden behandeld om de thermische lijn te verbeteren. De tweede en derde stap van de Trias Energetica hebben betrekking op installaties. Deze zijn onderzocht en gedocumenteerd. De gedachtegang van de Trias Energetica is daarna losgelaten op twee referentieprojecten welke worden besproken in de scriptie.

Resultaten
De onderzochte middelen zijn samengevoegd in een klantvriendelijk boekje waar de thermische lijn en installaties worden besproken en toegelicht in begrijpelijke taal. Doordat de klant een beter beeld krijgt over de middelen is de verwachting dan hij sneller een keuze kan maken. Voor de referentieprojecten zijn verbetervoorstellen gemaakt om de energievraag te beperken. De toegepaste middelen kunnen eenvoudig worden toegelicht aan de klant door middel van de tool. De klant kan in de tool gelijk zien wat de voor- en nadelen van de middelen zijn, de terugverdientijd en andere belangrijke eigenschappen van het middel.

Conclusies en aanbevelingen
Door de woning via de Trias Energetica aan te pakken kan een grote besparing worden gehaald op de energierekening. Door middel van de tool welke is opgericht kan de klant zich inlezen in de (on)mogelijkheden welke mogelijk zijn voor een woning. Door middel van indicatieve terugverdientijden en investeringskosten kan de klant een overwogen keuze maken voor welke bouwkundige en installatietechnische opties worden toegepast op het project.
Als aanbeveling voor verbouw en nieuwbouw is het doorlopen van de Trias energetica van belang om een zo energie efficiënt mogelijk gebouw te bouwen of renoveren. Tegen het budget dat
beschikbaar is. Het aanbrengen van een hoogwaardige thermische lijn is hierin van groot belang. De thermische lijn gaat immers het langste mee. Echter bij sommige renovatie projecten is de thermische schil al op redelijk niveau het is dan verstandiger om in te zetten op de tweede en derde stap van de Trias Energetica kostentechnisch gezien.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingBouwkunde
AfdelingGebouwde Omgeving
PartnersDENC Netherlands (Design-Engineering-Contracting)
Datum2014-06-03
TypeBachelor
TaalOnbekend

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk