De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Duurzame bouwlogistiek voor binnenstedelijke woning- en utiliteitsbouw

ervaringen en aanbevelingen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Duurzame bouwlogistiek voor binnenstedelijke woning- en utiliteitsbouw

ervaringen en aanbevelingen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Uit het rapport:
"De afgelopen jaren is onderzoek gedaan naar nieuwe concepten voor bouwlogistiek en bij negen proeftuinen in binnenstedelijk gebied is aangetoond dat hier forse winst is te behalen in termen van besparingen op logistieke kosten en bouwtijd, betere doorstroming, minder schadelijke uitstoot en minder hinder voor de omgeving. Zo bleek het mogelijk om het aantal binnenstedelijke ritten van en naar de bouwplaats met zo’n vijftig tot tachtig procent terug te brengen.

Voor goede bouwlogistiek is afstemming en medewerking binnen de keten cruciaal. Alle spelers dienen
tijdig betrokken te zijn. Bouwlogistiek bestaat uit allerlei maatregelen die effect hebben op het transport
en op het bouwproces. Door te meten en te monitoren zijn de effecten van verschillende maatregelen in
het onderzoek aangetoond en nieuwe inzichten en lessons learned opgedaan die worden meegenomen in
volgende bouwprojecten.
In totaal zijn negen proeftuinen begeleid, waarvan er bij drie uitgebreide gegevens zijn verzameld en ook
besparingen aangetoond. Bij de andere proeftuinen zijn vooral kwalitatief lessons learned opgedaan. Bij
het Voorzetgebouw/Paviljoen van VolkerWessels Bouwmaterieel is 50% ritten in de afbouwfase bespaard,
bij het Noordgebouw van Dura Vermeer 65% in ritten in de afbouwfase en bij het Mariskwartier van Van
Wijnen is 80% in ritten in de ruwbouwfase bespaard.
Andere proeftuinen hebben laten zien dat het meten en monitoren van bouwlogistiek niet altijd eenvoudig
is en het invoeren van bouwlogistiek zelf al lastig genoeg is. Vragen die opdoemen zijn: wie bepaalt of en
zo ja welke maatregelen op de bouwplaats worden toegepast, de directie of de hoofduitvoerder en wie
bepaalt hoe producten worden ingekocht, is dat op laagste prijs of wordt logistiek ook meegenomen.
Allemaal vragen die van groot belang zijn voor een efficiënte logistiek van, op en naar de bouwplaats.
Daarnaast leeft de vraag welke rol de gemeente gaat spelen; of zij bepaalde logistieke werkwijzen gaan
verplichten bijvoorbeeld via aanbestedingen? Een andere belangrijke vraag is wie er opdraait voor de
eventuele kosten van de bouwlogistieke maatregelen. Dit rapport geeft hier antwoord op.
Verder komen de ontwikkelingen rond ketenregie, BIM en ICT aan bod. Ketenregie over alle vervoersstromen
gekoppeld aan het bouwproces, en over alle partijen van producent tot op de bouwplaats, staat of
valt met de juiste ondersteunende ICT-middelen. Daarin speelt de beoogde 4C Control Tower een cruciale
rol in planning en besturing op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Er blijkt nog een flinke
ontwikkelingsslag nodig om BIM geschikt te maken voor bouwlogistieke planning en besturing. Daarnaast
is gekeken naar betrouwbare dataregistratie in het bouwlogistieke proces door een pilot waarin nieuwe
technologieën gebaseerd op Internet of Things (IoT) een oplossing bieden.
Eigenlijk is er geen enkele reden om niet nu al met bouwlogistiek te beginnen, al is het maar in het klein
met eenvoudige maatregelen. Zorg dat tijdig in het proces alle partijen erbij betrokken worden, van
architect tot vakkracht op de bouwplaats, zorg voor draagvlak in het hele team. Dan zijn de drie proeftuinen
met de mooie besparingen straks geen uitzondering meer maar regel."

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
AfdelingKenniscentrum Gezond en Duurzaam Leven
LectoraatBuilding Future Cities
Gepubliceerd inTNO onderzoek Duurzame Bouwlogistiek TNO
Datum2018-10-30
TypeRapport
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk