De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Hoe kan sport bijdragen aan het re-integreren van delinquenten?

Rechten:

Hoe kan sport bijdragen aan het re-integreren van delinquenten?

Rechten:

Samenvatting

Er is veel geschreven over de rol van sport in het bevorderen van sociaal, psycho‐
logisch en fysiek welbevinden van mensen. Deze literatuur is echter grotendeels
gericht op het sociaal domein en daarbinnen veel op jonge mensen, maar weinig
op contexten binnen een justitieel kader, bijvoorbeeld de gevangenis of reclasse‐
ring. De wetenschappelijke aandacht voor de meerwaarde van sport en bewegen
voor delinquenten is beperkt.
In een lopend onderzoeksproject onderzoeken wij de belangrijkste factoren om
sport in te zetten ter bevordering van participatie van mensen in een kwetsbare
positie (in detentie, de reclassering en de maatschappelijke opvang). Daarbinnen is een literatuurstudie uitgevoerd naar de meerwaarde van sport en bewegen, specifiek voor delinquenten. Dit betreft dus personen die binnen een justitieel kader sport- en beweegactiviteiten ondernemen of binnen een sportcontext re-integreren (denk bij dat laatste bijvoorbeeld aan vrijwilligerswerk op een sportclub in de laatste fase van detentie). In dit artikel wordt antwoord gegeven op de vraag: wat is in de literatuur bekend over de meerwaarde van sport en bewegen voor het reintegreren van delinquenten?

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
AfdelingKenniscentrum Sociale Innovatie
LectoraatWerken in Justitieel Kader
Gepubliceerd inProces Vol. 99, Uitgave: 5, Pagina's: 331-349
Datum2020-05-01
TypeArtikel
DOI10.5553/PROCES/016500762020099005003 331
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk