De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In de gemeente Bergeijk is een kavelruilproject gestart met als doel het realiseren van de Ecologische
Hoofdstructuur (EHS) en landbouwstructuurverbetering (LSV). Dienst Landelijk Gebied (DLG) had hierin vanaf
de start van het project de coördinerende rol, maar heeft dit in de loop van het traject door
capaciteitsproblemen overgedragen aan het Kadaster.
De afdeling Ruimte & Advies (R&A) neemt binnen het Kadaster deze taak op zich. R&A had behoefte aan
ondersteunend kaartmateriaal en grafieken om zichzelf en de samenwerkende partijen inzicht te verschaffen
in het ruilproces. De afdeling GIS-maatwerk & Advies (GMA) heeft als pilotproject handmatig een aantal
kaarten vervaardigd op basis van de administratie van R&A. Hoewel de kaarten er goed uitzagen en bruikbaar
waren, was het proces omslachtig. Van daaruit kwam de vraag naar een geautomatiseerd, slim systeem: de
Kavelruilmonitor.
De doelstelling van dit onderzoek kan als volgt worden geformuleerd:
Het realiseren van een oplossing die voorziet in het koppelen van administratieve, financiële en
geografische gegevens met betrekking tot een kavelruilproces, zodanig dat deze op overzichtelijke
wijze beschikbaar zijn voor medewerkers van het Kadaster in een kartografische- en statistische
vorm.
Als eerste stap zijn de wensen en eisen geïnventariseerd en is van daaruit gestart met de ontwikkeling van
het daadwerkelijke product. De ontwikkeling is via een iteratieve softwareontwikkelmethode ontwikkeld,
genaamd: Agile.
Het product bestaat uit een aaneenschakeling van verscheidene softwarepakketten, waarvan het merendeel
open source software is. De applicatie is vanaf elke Kadaster-werkplek te benaderen in de webbrowser. Het
uiteindelijke product heeft de volgende functionaliteiten:
· Mutatiebeheer
· Interactieve kaart en statistiek
· Automatische synchronisatie met de kadastrale registraties
De registratie van de financiële gegevens is wegens tijdgebrek niet gerealiseerd. De verwachting is dat dit met
een kort aanvullend onderzoek goed te realiseren is.
De Kavelruilmonitor is verder volledig functioneel, echter draait deze nog op een ontwikkelomgeving. Een
aanbeveling is daarom om verder onderzoek te doen naar de implementatie binnen de Kadaster ICTinfrastructuur.
Daarnaast is een onderzoek naar de beveiliging aan te bevelen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingGeodesie
AfdelingGebouwde Omgeving
Datum2011-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk