De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Lage rugklachten en stabiliteitstraining

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Lage rugklachten en stabiliteitstraining

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Samenvatting
Achtergrond: Lage rugklachten is een probleem dat veelvuldig voorkomt in het Westen. Chronische lage rugklachten is één van de meest voorkomende redenen om naar een huisarts te gaan. Wat resulteert dat deze mensen uiteindelijk bij een fysiotherapeut terecht komen. Oefentherapie lijkt een effectieve behandeling te zijn om lage rugpijn en functionele beperkingen van patiënten met chronische lage rugklachten te verminderen. Maar het is nog onduidelijk hoe de meest ideale oefentherapie eruit moet zien. Tegenwoordig ligt de voorkeur bij core stability training of ook wel stabiliteitstraining. Doel/Vraagstelling: Wat is het effect van stabiliteitstraining bij chronische lage rugklachten op pijn en ADL/beperkingen? Methode: Dit literatuuronderzoek is uitgevoerd met behulp van de volgende databanken: PubMed, PEDro, CINAHL en Cochrane. De artikelen die voldeden aan de inclusiecriteria werden beoordeeld op de methodologische kwaliteit door middel van een al reeds bestaande PEDro-score en met de level of evidence. Resultaten: In totaal zijn er acht artikelen verwerkt in de resultaten. Bij twee onderzoeken wordt stabiliteitstraining vergeleken met geen training. Hieruit blijkt dat stabiliteitstraining beter is in het verminderen van pijn en de mate van beperkingen in vergelijking met geen training. Bij de overige zes onderzoeken wordt stabiliteitstraining vergeleken met "algemene" training. De pijnintensiteit en de mate van beperkingen zijn bij drie onderzoeken niet significant verbeterd voor de stabiliteitstrainingsgroepen, en bij vier onderzoeken zijn de pijnintensiteit en de mate van beperkingen wel significant verbeterd voor de stabiliteitstrainingsgroepen. Er zitten hier echter wel verschillen in resultaten op de korte en lange termijn. Conclusie: Vanuit de literatuur is er bescheiden bewijs voor stabiliteitstraining ten opzichte van algemene buik- en rugspiertrainingen. Om echter een eenduidig antwoord te kunnen geven is er meer onderzoek nodig.
Keywords: Stability training, core stability training, low back pain, strenght training, motor incoordination, lumbar spine, sacro-iliac joint or pelvis, chronic pain.

Abstract
Background: Low back problems are a common problem in Western countries. One of the most common reasons for going to a general practitioner are chronic low back problems. Which ultimately results in these people coming to a physical therapist. Exercise therapy seems to be an effective treatment to decrease low back pain and functional limitations for these patients. But it is still unclear what the most ideal exercise therapy should look like. Nowadays there is a trend for stability training, also called core stability training. Objective: What is the effect of stability training on pain and disabilities for patients with chronic low back pain?
Method: This literature study is conducted with the following databases: PubMed, PEDro, CINAHL and Cochrane. The methodological quality was assessed for the articles that met the inclusion criteria. The methodological quality was assessed with an already known PEDro-score and also with the level of evidence. Results: In total there are eight articles included in the results. In two studies stability training was compared with no training. From these two studies it is clear that stability training is better for reducing pain and disabilities then no training at all. With the remaining six studies, stability training was compared with general exercise training. In three studies the pain intensity and the degree of disabilities are not significantly better in the stability training group. In four studies the pain intensity and the degree of disabilities are significantly better in the stability training group. However there are differences in the short and long term results. Conclusion: From this literature study it can be concluded that there is modest proof for stability training in comparison to other general exercise trainings (mainly training abdominal and back musculature). To be able to give an unambiguous answer, more research is needed.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingFysiotherapie
AfdelingBewegingsstudies
Jaar2013
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk