De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Evaluatie van de methode Under Construction op Instituut Theo Thijssen.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Evaluatie van de methode Under Construction op Instituut Theo Thijssen.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het project Under Construction (UC) is in 2003 van start gegaan als coproductie van het lectoraat ‘Gedragsproblemen in de onderwijspraktijk’ en het lectoraat ‘Vernieuwende Opleidingsmethodiek en -didactiek’. Sinds september 2005 is het een productie van eerstgenoemde en zijn ook Instituut Theo Thijssen (ITT) en het Seminarium voor Orthopedagogiek betrokken bij het onderzoek dat
plaatsvindt vanuit het lectoraat.
UC op ITT staat centraal in dit katern. Binnen ITT was de behoefte ontstaan aan een nieuwe manier om studenten te leren reflecteren op de beroepspraktijk. Reflecteren is terugkijken en nadenken over iets dat is geweest maar vooral ook is het een middel om te leren handelen
(denken en voelen) in toekomstige situaties. Het doel van reflecteren is bewustwording van en inzicht krijgen in eigen handelen en gedrag met het oogmerk het persoonlijk professioneel handelen te verbeteren in (toekomstige) beroepssituaties. (Groen 2006) Het doel van de methode UC is geformuleerd als ‘(aanstaande) leraren in het basis-, voortgezet en speciaal onderwijs inzicht te bieden in hun persoonlijke opvattingen en overtuigingen over de leerlingen in hun klas.’
In de constructtheorie van Kelly worden dit ‘constructen’ genoemd. Constructen zijn vaak onbewust of impliciet. Dat wil zeggen, ze zijn wel aanwezig, maar ze zijn niet eerder door de eigenaar (lees ‘de leraar’) geëxpliciteerd. En dat laatste is belangrijk, omdat ‘wat wij denken te zien meer is wat we denken dan wat we zien’.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
Jaar2006
TypeRapport
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk