De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Betonskeletbouw

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Betonskeletbouw

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Aannemersbedrijf J. van Daalen gaat het bouwsysteem 'betonskeletbouw' toepassen op twee hoogbouwcomplexen die deel uit maken van een groot woningbouwproject ‘De Glashof’ te Leerdam. Omdat Aannemersbedrijf J.van Daalen een geringe ervaring heeft met het uitvoeren van dergelijke hoogbouwcomplexen in een betonskelet zal dit de nodige consequenties met zich mee brengen. Uit deze probleemanalyse heeft men de volgende probleemstelling gedefinieerd:
Welke van de te onderzoeken betonskeletbouwsystemen is het meest geschikt voor dit project en welke maatregelen moet men nemen om de bedrijfsvoering, zowel in de voorbereiding als uitvoering, optimaal te laten verlopen m.b.t. het meest geschikte systeem?
Het vooraf gewenste resultaat was een reëel onderzoek, waaruit moest blijken wat het meest geschikte betonskeletbouwsysteem zou zijn gelet op geld, tijd en risico’s. Verder moest uit dit onderzoek naar voren komen welke maatregelen men zou moeten nemen om de bedrijfsvoering, zowel in de voorbereiding als uitvoering, optimaal te laten verlopen, zodat Aannemersbedrijf J. van Daalen dit door zou kunnen voeren tijdens de voorbereiding en uitvoering van de beide hoogbouw complexen.
De te onderzoeken bouwsystemen:
Gietbouw; wanden - breedplaat
Half prefab; prefab betonnen holle wanden
Prefab.
De te onderzoeken systemen (prefab, half prefab en gietbouw) waren vooraf vastgesteld door de directie van Aannemersbedrijf J. van Daalen. Tevens had men besloten niet af te wijken van de bekistingsplaatvloeren in de beide appartementencomplexen, met als gevolg dat het onderzoek ten aanzien van het gietbouw systeem zich liet beperken tot ‘wanden – breedplaat’.
Voorafgaand aan het onderzoek hebben we gezamenlijk een aantal beslissingen genomen betreffende de omvang van het onderzoek. Omdat het project ‘De Glashof’ bestaat uit twee hoogbouwcomplexen, blok 11&12 en blok 1, leek het ons niet verstandig om de aandacht te verdelen over deze twee hoogbouwcomplexen maar de aandacht volledig te richten op één blok. Deze keuze hebben we met name gemaakt, omdat de omvang van beide complexen tezamen erg groot was om alleen te onderzoeken en de kans dat dezelfde conclusies getrokken zouden worden erg aannemelijk is.
Bijkomend argument was ook dat de geplande start van blok 1 uitgesteld was voor onbepaalde tijd, dit in verband met bezwaarschriften en andere vertragende regelgevingen. Daarom was blok 11&12 het meest actueel, omdat hiervoor wel ‘groen’ licht was gegeven en de onderzoeksresultaten direct toegepast zouden kunnen worden.
Verder heeft het onderzoek naar het meest geschikte bouwsysteem voor blok 11 & 12 zich met name gericht op de verticale draagstructuur van dit appartementencomplex. De beperking hiervan is voortgekomen uit een aantal vooraf vastgestelde elementen, waaraan niet meer getornd kon worden.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingBouwkunde
AfdelingGebouwde Omgeving
PartnersAannemersbedrijf J. van Daalen B.V.
Jaar2006
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk