De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Onderzoek naar installaties voor behandelruimten in ziekenhuizen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Onderzoek naar installaties voor behandelruimten in ziekenhuizen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In dit eindverslag wordt het onderzoek beschreven om te komen tot een standaardconcept voor de klimaatinstallaties die toegepast worden voor behandelkamers in ziekenhuizen. Allereerst worden de verschillende fasen van het project nader toegelicht. Grofweg valt het project uiteen in vier fasen. In de eerste fase worden de werkwijzen geïnventariseerd. Hierbij is er onderzoek gedaan naar factoren die van invloed zijn op medische ruimten. Zo zijn er factoren besproken omtrent stof, luchttechnische factoren, medische gassen en S- classificaties. In de tweede fase zijn de ruimten in categorieën onderverdeeld en in een ruimtestaat weergegeven. Dit hoofdstuk geeft een verklaring op de wijze van categoriseren van de ruimten en zal deze nader worden toegelicht. De derde fase beschrijft het ontwerp van de conceptinstallaties. Om tot dit ontwerp te komen is deze opgedeeld in drie subfaseringen. In het eerste gedeelte zullen er keuzen gemaakt worden voor bepaalde afdelingen. Van deze afdelingen zal een korte beschrijving worden weergegeven. Vervolgens zijn in het tweede gedeelte mogelijkheden geïnventariseerd die voor de gekozen afdelingen toepasbaar zijn. De ruimten die in dit project de aandacht hebben genoten zijn: - afdeling intensieve zorg en hartbewaking; - afdeling voor beeldvormende diagnostiek; - afdeling voor nucleaire geneeskunde; afdeling voor radiotherapie; - afdeling algemene isolatie. Naast de concepten voor de afdelingen is er een alternatiefconcept weergegeven. In het derde gedeelte zijn factoren voor het selecteren van hoofdcomponenten bepaald. Tevens is er een concept weergegeven voor de waterzijdige installatie. Deze zal de klimaatinstallaties moeten voorzien van de benodigde warmte of koude. Tot slot wordt in fase 4 een vergelijking gemaakt tussen het conceptontwerp en een uitgevoerde situatie. De verschillende klimaat- kwaliteitsfactoren worden vergeleken. Gebleken is dat het overwegend overeenkomstig is. Het verschil in de installaties blijkt in het al of niet toepassen van radioactieve medicatie of contrastvloeistoffen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingHogere Installatietechniek
AfdelingEngineering en Design
PartnersKropman
Jaar2005
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk