De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Ontwerp van een modulaire tankpiste

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Ontwerp van een modulaire tankpiste

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In deze afstudeerscriptie zal naar aanleiding van de onderstaande probleemstelling een voorontwerp worden gemaakt.
Met welk ontwerp kan de bouwtijd van een seriematig en modulair gebouwde tankpiste worden verkort, terwijl de kwaliteit van de tankpiste ook van hoog niveau is.
Aan de hand van een opgesteld Programma van Eisen zal het ontwerp gemaakt worden.
Voordat er met het daadwerkelijke ontwerp wordt begonnen, zal eerst worden onderzocht of er bestaande prefab elementen zijn die eventueel in het nieuwe ontwerp toegepast kunnen worden. Voor het pompeiland is een prefab betonnen element gevonden wat wellicht toe te passen is. Geen van de bestaande vloeistofdichte vloerelementen voldoen aan de gestelde eisen. Voor de vloeistofdichte vloerelementen zal dus en nieuw ontwerp gerealiseerd moeten worden.
Bij het realiseren van het modulaire ontwerp zal worden begonnen met het ontwerp van de vloeistofdichte vloerelementen. Deze wordt gevolgd door het ontwerp van het pompeiland waarna de funderingspoer als laatste ontworpen zal worden.
− Voor het ontwerp van de vloerplaten wordt in eerste instantie naar het afschot en de afwatering van de vloer gekeken. Vervolgens wordt ook naar de stroefheid, de randbescherming en de transportwijze gekeken voordat het ontwerp wordt afgerond.
− Bij het ontwerp van het pompeiland wordt eerst de funderingswijze bepaald. Daarna wordt de opbouw van de constructie van het pompeiland bepaald. Ook de wijze van afwatering van de vloeistofdichte vloer en het afschot van de horizontale vlakken van het eiland worden behandeld.
− Het ontwerp van de funderingspoer is afhankelijk van de mogelijkheid om een trekkracht over te brengen naar de prefab betonnen paal. Vandaar wordt er eerst een ontwerp van en paalmanchet uitgewerkt die zowel op druk als trek belast kan worden. Vervolgens worden de afmetingen en de wijze van fundering van de poer omschreven.
Nu alle onderdelen afzonderlijk zijn behandeld wordt hun onderlinge samenhang en toepasbaarheid omschreven. In dit onderdeel zal ook een totaal overzicht van het modulaire ontwerp worden gegeven.
Nadat het gehele modulaire ontwerp is omschreven wordt aan de hand van een referentie project een planning voor de uitvoering van het ontwerp opgesteld. Het referentie project is Shell Bospoort te Leiderdorp en is gelegen langs de A4 richting Den Haag. Na vergelijking van beide planningen blijkt dat de uitvoeringsduur van het modulaire ontwerp twee werkweken korter is dan het referentie project. Deze tijdswinst is voornamelijk toe te schrijven aan het gebruik van de prefab funderingspoer en de prefab vloeistofdichte vloerplaten.
De kosten van het modulaire ontwerp zijn ook berekend. Eerst zijn de productprijzen vastgesteld. Deze prijzen zijn afkomstig van Waco Lingen Beton die voor alle elementen van het modulaire ontwerp een offerte heeft gemaakt. Daarnaast zijn ook de montage kosten voor de verschillende prefab elementen berekend. Deze kosten samen vormen de bouwkosten van het modulaire ontwerp die aan de hand van het eerder genoemde referentie ontwerp worden bepaald.
Het verschil in kosten tussen de onderdelen van het ontwerp is erg variabel. De funderingspoer en het pompeiland van het modulaire ontwerp zijn goedkoper dan die van het referentie ontwerp. De vloerconstructie en de afwatering zijn een stuk duurder dan het referentie ontwerp. Het verschil in kosten is echter acceptabel gezien de tijdswinst die er wordt geboekt met het ontwerp.
Tenslotte kan geconcludeerd worden dat:
Door het gerealiseerde modulaire ontwerp is het mogelijk om seriematig een modulaire tankpiste te bouwen tegen een concurrerende prijs.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingCiviele Techniek
AfdelingGebouwde Omgeving
Jaar2006
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk