De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Wat zijn de effecten van virtual reality revalidatie op de arm- en handfunctie na een beroerte in de post-acute en de chronische fase?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Wat zijn de effecten van virtual reality revalidatie op de arm- en handfunctie na een beroerte in de post-acute en de chronische fase?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Samenvatting

Achtergrond. Een beroerte is wereldwijd de meest voorkomende reden van het krijgen van een handicap.
Jaarlijks worden er in Nederland 43.000 mensen opgenomen in het ziekenhuis met een beroerte. Binnen vier weken overlijdt 20-25% aan de gevolgen hiervan. Virtual reality is nog relatief nieuw binnen de fysiotherapie en de effecten op de arm-handfunctie zijn nog niet bekend.
Doelstelling. Op basis van het literatuuronderzoek word er gekeken of virtual reality therapie effecten heeft op de arm-handfunctie en word het vergeleken met conventionele therapie.
Methode. Er werd gezocht in de databanken Pubmed, Cochrane, Cinahl, Sage premier en Pedro. Alleen artikelen waarbij de interventie bestaat uit een vorm van virtual reality therapie en waarbij de arm-handfunctie onderzocht werd worden gebruikt. De methodologische kwaliteit van de artikelen werd beoordeeld aan de hand van de PEDro schaal.
Resultaten. Er zijn in totaal 6 artikelen gebruikt. Drie artikelen onderzochten in de post acute fase, en de overige 3 artikelen in de chronische fase. Er is onvoldoende bewijskracht gevonden dat virtual reality therapie een positief effect heeft op de arm-handfunctie vergeleken met conventionele therapie in de acute fase. Ook is er onvoldoende bewijskracht gevonden voor een positief effect in de chronische fase.
Conclusie. Uit deze literatuurstudie is naar voren gekomen dat de effecten van virtual reality niet wetenschappelijk aantoonbaar beter zijn dan conventionele therapievormen in de post acute en chronische fase na een beroerte. Virtual reality therapie gaf niet minder effecten dan conventionele therapie, en is dus een veilig en goed alternatief voor het trainen van de arm-handfunctie.
Trefwoorden. Virtual reality, Upper limb, stroke, physiotherapy treatment.

Abstract
Background. A stroke is the world's most common reason for getting a disability. Every year 43,000 people get hospitalized in Dutch hospitals with stroke symptoms. Within four weeks 20-25% of the people die of the consequences. Virtual reality is still relatively new in the physiotherapy and the effects on the arm and hand function is not yet known.
Objectives. The aim of this systematic review is to look if there are effects of virtual reality on the arm and hand function, and compare this with conventional therapy.
Methods. The databases Pubmed, Cochrane, Cinahl, Sage Premier and Pedro were searched. Only articles which use the virtual reality therapy to improve the arm and hand function were used.
The methodological qualities were judged with the PEDro scale.
Results. There are used six articals in total. Three of them did the research in the post acute phase. The other three did the research in the chronic phase. There is not enough evidence found that virtual reality therapy has positive effects on the arm hand function compared with conventional therapy in the post acute phase. There is also insufficient evidence found for positive effects in the chronic phase.
Conclusion. In this review there is found no evidence for a positive effect of virtual reality therapy compared with conventional therapy in the post acute and chronic phase. Virtual reality therapy gave the same effects as conventional therapy, so it's a safe and good alternative therapy.

Keywords. Virtual reality, Upper limb, stroke, physiotherapy treatment.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingFysiotherapie
AfdelingBewegingsstudies
Jaar2013
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk