De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Energieneutraalbouwen, Starterswoningen, Wijk en Aalbrug

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Energieneutraalbouwen, Starterswoningen, Wijk en Aalbrug

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In het klimaatbeleid dat het kabinet heeft opgesteld is het van belang om in 2020 naar energieneutrale nieuwbouw te streven. Koppers Duizer van Eck Architecten is door woningcorporatie Meander gevraagd om nul energiewoningen te ontwerpen voor het project Bloklandterrein te Wijk en Aalburg. Vele vragen doen zich voor bij het realiseren van energieneutraal bouwen. De hoofdvraag die wij ons stellen is welke invloed energieneutraal bouwen heeft op het stedenbouwkundig- en bouwkundig ontwerp. Het verwezenlijken van de doelen zal op een integrale manier moeten worden vorm gegeven.

Bij het ontwerpen van een nul energiewoning wordt gestreefd naar een woning waarbij er optimaal nut wordt gemaakt van passieve zonne-energie en restwarmte. Deze passieve zonne-energie en restwarmte wordt op een duurzame manier opgewekt, zodat het gehele jaar door een comfortabel en gezond binnenklimaat binnen de woning wordt gerealiseerd. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van het passiefhuis-concept als onderlegger, dat uitgaat van het Trias Energetica. Het energieverbruik wordt gereduceerd met hoge isolatiewaarden, een luchtdichte schil en energiezuinige apparatuur. Door gebruik te maken van duurzame bronnen zoals de zon (zonnecollectoren en PV-panelen), de lucht (warmtepomp en zelfregulerende roosters die CO2 gestuurd zijn) wordt de woning het gehele jaar voorzien van elektriciteit, warmte en koeling. Iedere woning kan zichzelf voorzien van energie en zijn behoefte hierop afstellen.

Bij het ontwerpen van een nul energiewoning zal door alle betrokken partijen vanaf de initiatieffase de energetische kennis in acht genomen moeten te worden en zal men rekening moeten houden met de te nemen besluiten, zodat er later in het proces zich geen onvoorziene problemen voordoen. Zo dient er al in het stedenbouwkundig ontwerp rekening te worden gehouden met de situering van de woning. De zuidelijke situering levert een gunstiger energieverbruik van de woning op. Uit de EPC berekeningen ontstaat een verschil van EPC waarde tussen de 0.01 t/m 0.04 bij verschillen situeringen. In toekomstig opzicht zal dit verder installatietechnisch niveau genomen worden.

Op bouwtechnisch gebied is het van belang om een luchtdichte, isolerende schil te creëren. De nul energie woning verliest minder warmte en zal minder warmte nodig hebben om de woning totaal te verwarmen. Om dit te bereiken moet van het passiefhuis-concept de U waarde van de gevel minimaal 0.1 W/m².K zijn en de gevelopeningen minimaal 0.8 W/m².K zijn. Uit voorbeelden van het ontwikkelen van nul energiewoningen is te zien dat er gebruik wordt gemaakt van brede wanden met dikke isolatie waardes en wordt er gesuggereerd dat de architectonische vrijheid beperkt wordt. Het is echter mogelijk om met nieuwe isolatiematerialen, die een lagere lampda waarde hebben, zoals de Bleudec®, een dunnere schil te creëren. Hierdoor hoeven er geen architectonische belemmeringen meer te zijn.

Op installatietechnisch gebied van het bouwkundig ontwerp kunnen we zeggen, dat met de genomen bouwtechnische maatregelen de nu nog gevraagde energie uit duurzame installatietechnieken kan worden opgewekt. In de woningen worden de installaties; zonnecollectoren, zonnepanelen en een warmtepomp toegepast.

De maatregelen die nodig zijn om de starterswoning naar een nul energiewoning te transformeren op bouw- en installatietechnisch gebied zorgen voor een totale meerinvestering van €30.008,50 met een terugverdien tijd van 30,9 jaar in vergelijking met het basisprincipe, dat conform het huidige bouwbesluit voldoet.

Het realiseren van een nul energiewoning is nog volop in ontwikkelingsfase. Toch zal er in 2020 gestreefd worden naar energieneutraliteit van de nieuwbouw. Dit wordt gedaan door de overheid door de EPC-eis in stappen steeds aan te scherpen. Tevens worden steeds meer mensen zich ervan bewust dat we niet langer op het huidige consumptieniveau kunnen blijven leven. De bouw zal een "open mind" moeten krijgen voor innovatieve ontwikkelingen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingBouwkunde
AfdelingGebouwde Omgeving
Datum2010-01-11
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk