De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Wits ondergrond bekleding

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Wits ondergrond bekleding

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Deze scriptie over Wits Ondergrond Bekleding is geschreven in het kader van een afstudeerproject aan de Hogeschool van Utrecht, Faculteit Natuur en Techniek, afstudeerrichting Bouwtechniek en in het kader van een duaal gevolgde leergang bij Wits Utrecht B.V.
Het feit dat Wits Utrecht B.V. een aantal grote opdrachten misliep door te hoge verrekenprijzen vormde de aanleiding voor dit onderzoek. De opdracht is opgesplitst in twee deelonderzoeken, “Wits Ondergrond bekleding” bevattende deel 1a en 1b en “Wits Oppervlakte bekleding” bevattende deel 2.
Het referentieproject bestaat uit zeven woonblokken, waarvan zes gelijksoortige woonblokken bestaande uit tien woningen, en een woonblok bestaande uit vier woningen. Alle woningen zijn voorzien van een aangeschakelde carport. De renovatie betreft het verrichten van groot onderhoud aan gevels en daken. De werkzaamheden aan de gevels bestaan uit het repareren en deelvervangen van de gevelkozijnen en het vervangen van de bestaande gevelbekleding door eigentijdse innovatieve varianten. De werkzaamheden aan de daken betreffen het vervangen van boeiboorden, wind-en dekveren en de bijbehorende dakdoorvoeren en gebroken dakpannen.

Deelonderzoek 1a en 1b
Het doel van deelonderzoek 1 is het signaleren van knelpunten en factoren die de hoge prijsvorming van Wits Utrecht B.V. veroorzaken. In deelonderzoek 1a zijn de verrekenprijzen van zes veel voorkomende onderdelen onderzocht, te weten: open verbindingen frezen, houtrotreparatie groot, herstellen omtrekspeling ramen, herstellen windscheuren < 500 mm, deelvervanging < 500 mm en vervangen glaslat > 1000 mm. Door het onderzoeken van arbeidsnormen, materiaalkosten, inkoop van epoxy reparatiemiddelen en werkelijk benodigde normen en materiaalkosten, werden er verrekenprijzen gegenereerd die goed kunnen concurreren in de huidige markt. De gehanteerde arbeidsnormen en materiaalkosten percentages van Wits Utrecht B.V. werden vergeleken met zeven referentiebedrijven en met de gemiddelde gehanteerde arbeidsnorm en materiaalkosten percentages die worden gehanteerd in de markt. Daarnaast is veldonderzoek verricht om de werkelijke benodigde arbeidsnorm en werkelijk benodigde hoeveelheid materiaal te kunnen vaststellen.
In deelonderzoek 1b werd de invloed die de betrokkenheid en motivatie van het uitvoerende personeel heeft op de prijsvorming van de verrekenprijs onderdelen onderzocht door middel van een enquête bestaande uit elf vragen. Tenslotte is gekeken naar Window Care Dry Flex WQ als alternatief voor Wijzonol EP Flex.
Uit het deelonderzoek 1a bleek dat Wits Utrecht voor de zes onderdelen een te hoge arbeidsnorm hanteert in vergelijking met de referentiebedrijven en de werkelijk benodigde arbeidsnorm. De materiaalkosten voor open verbindingen frezen, houtrotreparatie groot <100 cm3 en glaslat vervangen >1000 mm bleken bij Wits Utrecht B.V. hoger te zijn dan de materiaalkosten van de referentiebedrijven in de markt en de werkelijk benodigde materiaalkosten. De materiaalkosten voor het herstellen van omtrekspelingen ramen en windscheuren herstellen < 500 mm bleken lager te zijn dan de kosten van referentiebedrijven in de markt en de werkelijk benodigde materiaalkosten. De materiaalkosten voor deelvervanging < 500 mm waren nagenoeg gelijk aan de materiaalkosten gehanteerd in de markt en de werkelijk benodigde materiaalkosten. Window Care Dry Flex WQ reparatiemiddel is geen goed alternatief omdat het middel duurder is dan Wijzonol EP Flex en omdat het kortingspercentage dat op Window Care Dry Flex WQ wordt gegeven hoger is dan het kortingspercentage dat op Wijzonol EP Flex wordt gegeven.
De aanbeveling luidt om de verrekenprijzen voor de zes onderdelen te verlagen.
De verrekenprijs voor open verbindingen frezen kan met 21,8% tot 48,01% (gemiddeld 34,9%) dalen. De verrekenprijs voor houtrotreparatie groot < 100 cm3 kan met 27,2% tot 47% (gemiddeld 37,1%) verlaagd worden. De verrekenprijs voor omtrekspelingen ramen kan 7,25% tot 22,75% (gemiddeld 15%) dalen. De verrekenprijs voor herstellen windscheuren < 500 mm kan met 12,5% tot 63,85% (gemiddeld 38,1%) verlaagd worden. De verrekenprijs voor deelvervanging < 500 mm kan met 28,5% tot 66,10% (gemiddeld 47,3%) verlaagd worden. De verrekenprijs voor glaslat vervangen >1000 mm kan 27% tot 56,75% (gemiddeld 41,8%) dalen. In het algemeen kan gezegd worden dat de verrekenprijzen van Wits Utrecht B.V. voor de zes verrekenprijs onderdelen gemiddeld 35,7% te hoog is. Dit percentage is toepasbaar op de resterende onderdelen van de verrekenprijslijst van Wits Utrecht B.V.
Deelonderzoek 1b liet zien dat de werknemers goed gemotiveerd zijn en zich aan de werktijden houden. Opvallend was echter dat alle werknemers van mening waren dat de informatieoverdracht van de directie van Wits Utrecht B.V. richting het uitvoerende personeel over de toekomst van het bedrijf beter moet. Door middel van voorlichting of een intern blad kan dit probleem opgelost worden. Daarnaast bleek dat er nog steeds een tweedeling bestaat tussen schilders en timmerlieden die wellicht kan worden verminderd door het samenstellen van gemengde ploegen. Tenslotte bleek dat het startwerkoverleg verbeterd kan worden door de werknemers beter te informeren over de inhoud en het doel van het werk en door er meer tijd aan te besteden.

Deelonderzoek 2
Het doel van deelonderzoek 2 is het vervaardigen van een detailhandboek dat in de toekomst kan dienen als leidraad bij soortgelijke renovatieprojecten van deze omvang en gelijkheid. Er is een detailhandboek met protocol ontwikkeld betreffende vier soorten gehanteerde en innovatieve gevelbekleding materialen die geschikt zijn om aan te brengen op de bestaande geventileerde achterconstructie, te weten: Werzalit Colorpan Selecta, Rockprofile Basic, Plastica Facapanel Terranic, en Tech-Wood bevelsiding. Dit detailhandboek is gebaseerd op een literatuuronderzoek dat de positieve en negatieve kanten van de verschillende gevelbekleding materialen onderzoekt. Door de materialen te toetsen aan vooraf opgestelde toetsingscriteria en deze in te vullen in een matrix kan er uiteindelijk een overzichtelijke en weloverwogen keuze gemaakt worden. De toetsingscriteria luiden: Dubo, Recyclebaar, Verwerking en opslag, Onderhoud in tien jaar, Verkrijgbare kleuren en designs, Kosten per/m2, Levensduur, Uitstraling, Garantieperiode en Verkrijgbare hulpprofielen. De toetsingscriteria werden beoordeeld in vijf gradaties die van 1 tot en met 5 lopen.
Uit deelonderzoek 2 blijkt dat Tech-wood bevelsiding gevelbekleding de meest gunstige keuze is om toe te passen bij het referentie project en bij soortgelijke projecten in de toekomst. De aanbeveling luidt om potentiële opdrachtgevers Tech-wood bevelsiding gevelbekleding als produkt voor renovatieprojecten te adviseren.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingBouwkunde
AfdelingGebouwde Omgeving
Jaar2005
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk