De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Risicomanagement binnen de gemeente Randstad

“Integraal risicomanagement”

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Risicomanagement binnen de gemeente Randstad

“Integraal risicomanagement”

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Decentralisaties, bezuinigingen en een kritische burger verhogen de druk op het presteren van gemeenten anno 2014. Het gevolg is dat alles goedkoper en beter moet. Dit alles zonder grote risico’s te nemen met het geld van de burger. Dit rapport gaat er over hoe gemeenten deze doelstellingen kunnen bereiken door middel van integraal risicomanagement als stuur- en beheersingsinstrument te gebruiken. De onderzoeksvraag is als volgt geformuleerd: “Op welke elementen van het risicomanagementsysteem en de structuur van de organisatie dient de gemeente Randstad hun risicomanagementsysteem te verbeteren om de huidige financiële uitdaging te beheersen?” Het antwoord hierop is uitgesplitst in vier componenten: Wet en regelgeving; De juiste aansluiting van het primaire proces op de door de wet verplichte paragraaf weerstandsvermogen (paragraaf 2.3.) Risicomanagement proces; Een goed werkend- en vooral compleet- risicomanagementproces binnen het primaire proces. De processtappen inventarisatie, beheersing, monitoring, feedback en evaluatie zijn minimale vereisten. ICT-ondersteuning; De ICT-ondersteuning moet aansluiten bij het risicomanagementproces binnen het primaire proces en ook bij het traject richting het weerstandsvermogen. Organisatiecultuur; De juiste cultuur binnen de organisatie. Om te voorkomen dat risicomanagement wordt afgedaan als een papieren tijger (een lijstje is snel gevuld maar er naar acteren is iets anders) dient er een cultuur aanwezig te zijn die risicomanagement ondersteunt en de urgentie ervan onderkent. Gevolg van deze cultuur is dat iedere werknemer zelfstandig risico managend optreed. Deze 4 aspecten worden in een voorschrijvend conceptueel model verder uitgewerkt en er worden handvaten gegeven hoe tot de gewenste situatie te komen. Door middel van een focusgroup is in hoofdstuk 7 het voorschrijvend conceptueel model gevalideerd. De vraag die hier centraal stond was de vraag of het voorschrijvend conceptueel model een verbetering van de stuur- en beheersingsfactoren teweeg gaat brengen. Tijdens deze focusgroup werd deze verbeteringsslag bevestigd. Door het voorschrijvend conceptueel model te implementeren zal er een situatie ontstaan waarin men beter in control is op het bereiken van de doelstellingen. Risico’s worden beter gemanaged en zullen in mindere mate een negatieve invloed hebben op het behalen van deze doelstellingen. In hoofdstuk 8 worden er een aantal aanbevelingen gedaan welke van belang zijn bij de implementatie van het voorschrijvend conceptueel model.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingBedrijfseconomie
AfdelingBusiness Economics
Partnergemeente Randstad
Jaar2014
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk