De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Opsporen van illegale graafwerkzaamheden door informatie- en risicogestuurd bodemtoezicht

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Opsporen van illegale graafwerkzaamheden door informatie- en risicogestuurd bodemtoezicht

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Voor u ligt het afstudeerrapport ter afsluiting van de opleiding Milieukunde aan de Hogeschool Utrecht.
In deze rapportage is antwoord gegeven op de volgende hoofdvraag:

Leidt het gebruik van andere informatiebronnen van overheidsinstanties tot informatie over niet in het kader van de Wet bodembescherming (Wbb) gemelde graafwerkzaamheden, die je kunt gebruiken voor gericht(er) toezicht binnen het werkgebied van de afdeling Team Bodem?

Het onderwerp van deze opdracht is een in de praktijk bestaand probleem, sinds de oprichting van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG) heeft de afdeling Team Bodem geen werkelijk beeld van de totaal graafwerkzaamheden in het ODNZKG-gebied. Er zijn graafwerkzaamheden die in sterk verontreinigde grond worden uitgevoerd en niet bij de bevoegde gezagen Amsterdam, Zaanstad en provincie Noord-Holland worden gemeld en ook niet bij de ODNZKG bekend zijn.
Het gaat meestal om kleinschalige graafwerkzaamheden zoals kabel en leiding werkzaamheden in de openbare ruimte, die in een korte tijd door “grondroerders” worden uitgevoerd, waardoor bodemtoezicht niet mogelijk is. Het gevolg is dat “grondroerders” vrij spel krijgen om illegale graafwerkzaamheden in (sterk) verontreinigde grond uit te voeren en is de kans groot dat de opdrachtgevers en uitvoerende partijen zich niet aan de wet- en regelgeving op grond van de Wet bodembescherming (Wbb) houden. Hierdoor kunnen humane- en ecologische risico’s voor de omgeving ontstaan.

Eén van de belangrijke oorzaken is dat de afdeling Team Bodem te kampen heeft met de bezuinigingsmaatregelen binnen de ODNZKG. De handhavingscapaciteit voor de wijksurveillance wordt steeds beperkter terwijl de handhavingsopgave voor de inspecteur groter wordt. Om dit te voorkomen is goed toezicht houden op graafwerkzaamheden erg belangrijk.

Informatie- en risicogestuurd handhaven (IGH) is de nieuwe landelijke methode/werkwijze die overheden in de rol van Handhaver helpt de beschikbare capaciteit zo effectief mogelijk in te zetten en de naleving van regelgeving te vergroten. Voor deze afstudeeropdracht is een IGH onderzoek uitgevoerd met als doel:

Inzichtelijk maken van de graafwerkzaamheden binnen het werkgebied van de afdeling Team Bodem, zodat de handhavingscapaciteit op een efficiënt en effectieve manier ingezet kunnen worden op plaatsen waar het meeste rendement oplevert.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingMilieukunde
AfdelingGebouwde Omgeving
PartnersProvincie Noord-Holland. Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG)
Datum2015-07-02
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk