De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Levensbeschouwing in het social work, een factor van belang

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Levensbeschouwing in het social work, een factor van belang

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Signalen genoeg die wijzen op de behoefte aan een herbezinning op de betekenis van levensbeschouwing in de opleidingen en het werkveld van het Social Work.
Onderzoeksvraag
Om deze herbezinning gestalte te geven is binnen het lectoraat Sociaal Beleid, Innovatie en Beroepsontwikkeling de onderzoeksgroep Levensbeschouwing en Diversiteit opgericht. Ter oriëntatie op het onderwerp hebben wij, als leden van deze onderzoeksgroep, in 2008-2009 een pilotonderzoek uitgevoerd. In deze pilot stond de volgende vraag centraal:
Welke rol speelt levensbeschouwing in de beroepspraktijk van de sociale professional?
Daarnaast stelden we onszelf de volgende deelvragen:
- Op welke manier speelt de eigen levensbeschouwing van de social worker een rol in zijn professionele handelen?
- Welk beleid voeren organisaties ten aanzien van levensbeschouwing en welke invloed heeft dat op de praktijk van de social worker?
- Op welke manier speelt de levensbeschouwing van de cliënt/doelgroep een rol in de beroepspraktijk?
- Is er behoefte aan toerusting op het gebied van levensbeschouwing en zo ja, welke?

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
AfdelingKenniscentrum Sociale Innovatie
Jaar2010
TypeRapport
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk