De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Trekbeheersing CA11

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Trekbeheersing CA11

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In een continu gloeioven is dun materiaal gevoelig voor spoorproblemen en pinchen.
Naast de juiste rolbollering en tapering is de instelling en handhaving van de juiste bandtrek een belang-rijke factor voor een stabiel proces. Om materiaal <0.14mm te kunnen gloeien, dient de trek met 18% verlaagd te worden. Dit betekent dat van de gebruikelijke dancer instelling van 10A afgeweken moet worden. De huidige trekregeling is niet stabiel. De oorzaak van deze trekvariaties komt door de huidige bridle 3 en de dancerregeling.
Dancerrollen worden toegepast op plaatsen waar grote trekvariaties verwacht kunnen worden.
De dancerrol creëert een snelheid verschil tussen bridle 3 en 4 en zorgt voor de trek aan de intree van de oven.

Een bridle bestaat uit 2 of meerdere aangedreven rollen. Een bridle wordt toegepast op punten waar de trek tussen verschillende secties snel moet worden opgebouwd of afgebouwd.
Verantwoordelijk voor trek variaties zijn slippende bridle 3 rollen en de dancerrol.

Aan de hand van drie partijen,namelijk productie, technisch beheer en procesbeheer is er tot een oplos-sing gekomen om een stabiele ingangstrek te creëren.

De oplossing voor een stabiele bridle, en het voorkomen van slip op de bridle rollen, is gebruik te maken van de voortrek die aanwezig is in de lussentoren 1. Door gebruik te maken van de voortrek kan de functie van de huidige lussenput vervallen. Deze nieuwe bridle is middels een aantal proeven succesvol getest. Door het vervallen van de lussenput komen tevens een aantal andere verstorende installatie de-len te vervallen waaronder: een aandrukrol en de kantgeleiding. Het vervallen van de kantgeleiding heeft als groot voordeel dat de bandbreuken die gerelateerd zijn aan de kangeleiding niet meer kunnen voorkomen.

Voor de dancer problemen is een simulatiemodel ontwikkeld.
In het simulatiemodel is aangenomen dat alle rollen wrijvingsloos zijn, en de trek in de band constant is.
De trek ontstaat door de band of strip te verlengen middels de snelheidvariatie van de nieuwe bridle-regeling. Om een stabielere intreetrek te krijgen maken we gebruik van een relatief goedkope oplossing. Het aanwezige treksignaal van de trekmeting van de intree ovenrol kunnen we gaan gebruiken als mo-torkoppel terugkoppeling. De gemeten trek is dan een maat voor het te leveren motorkoppel van de bridle. Deze regeling is nog niet in de praktijk getest.

Met behulp van deze nieuwe trekregeling en nieuwe bridle configuratie moet het mogelijk zijn om dun materiaal <0.14mm te gaan produceren waarbij de ingangstrek van de oven verlaagd kan te worden. De dancer positieregeling speelt nu geen rol meer. Het trek setpoint kan men invoeren in newton in plaats van de huidige dancer stroom in ampères.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingElectrotechnische Installatietechniek
AfdelingEngineering en Design
Datum2009-12-19
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk