De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Wat is het effect van oefentherapie bij patiënten met subacromiaal impingement?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Wat is het effect van oefentherapie bij patiënten met subacromiaal impingement?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Inleiding:
Deze literatuurstudie richt zich op het effect van oefentherapie. De probleemstelling luidt: Wat is het effect van oefentherapie bij patiënten met subacromiaal impingement?
Methode:
Voor het onderzoek zijn de data banken Pubmed, PEDro en google scholar gehanteerd. De zoektermen SAIS, impingement shoulder, subacromiaal, treatment, excersis, rehabilitation, coracoid syndrome. De artikelen zijn geselecteerd op datum, interventie en een duidelijk beschreven methode. Vervolgens zijn de artikelen gescoord met behulp van de PEDro schaal om de methodologische kwaliteit te scoren.
Resultaten:
Negen artikelen zijn overgebleven uit de selectie en opgenomen in deze literatuurstudie. Eén artikel geeft geen significante verbetering aan(p>0,05). Alle overige onderzoeken geven een significante verbetering(p<0,05) in pijnvermindering en functie herstel.
Discussie:
In de opgenomen artikelen zijn verschillende oefentherapieën gebruikt. Hierdoor is er onduidelijkheid over de beste behandeling. Zo wordt het vergelijken van de behandelvormen bemoeilijkt door het ontbreken van een goed beschreven methodologische aanpak. In de artikelen wordt er niet duidelijk beschreven wat de interventie inhoudt. De dingen zoals, duur, frequentie, meetinstrumenten, intensiteit, soorten oefeningen ontbreken vaak.
Conclusie:
Op basis van de gevonden literatuur kan voorlopig worden geconcludeerd dat oefentherapie een positief effect heeft bij patiënten met een subacromiaal impingement. Het is niet vast te stellen of één bepaalde behandelvorm superieur is ten opzichte van andere.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingFysiotherapie
AfdelingBewegingsstudies
Jaar2012
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk