De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Hoe kan er beter omgegaan worden met een actief grondbeleid?: een onderzoek naar de problemen bij een actief grondbeleid en hoe marktpartijen oplossingen kunnen bieden

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Hoe kan er beter omgegaan worden met een actief grondbeleid?: een onderzoek naar de problemen bij een actief grondbeleid en hoe marktpartijen oplossingen kunnen bieden

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Uit eigen onderzoek is gebleken dat elke gemeente een actief grondbeleid wil voeren. Dit houdt in dat de gemeente (risicodragend) grond koopt, deze bewerkt en bouwrijp verkoopt als bouwkavel. De gemeente hecht veel belang bij deze initiërende rol. De motivaties voor het voeren van een actief grondbeleid lopen niet heel erg uiteen tussen kleine, middelgrote en grote gemeenten. Alleen kleine gemeenten geven aan ook waarde te hechten aan de mogelijkheid om differentiatie te kunnen aanbrengen in de grondprijs. Wel vinden alle gemeenten de volgende aspecten het belangrijkste om het actieve grondbeleid vast te houden:
- Regievoering doelmatiger en doeltreffender;
- Hanteren van marktconforme grondprijs (wat kan resulteren in een positief resultaat);
- Samenstellen van het woningbouwprogramma;
- Directe sturing op het project.

Door de verschillende gesprekken bij gemeenten zijn er drie problemen aan het licht gekomen bij het voeren van een actief grondbeleid. Deze drie problemen hebben betrekking op financiën, organisatie en risico.

De drie problemen zijn:
1. De capaciteitsdruk wordt door medewerkers bij de gemeentelijke organisatie als uitermate hoog ervaren;
2. De overheadkosten zijn 15 tot 20% bij uitbreidingslocaties en lopen op tot maar liefst 40% bij inbreidingslocatie;
3. Risico’s die genomen worden bij een actief grondbeleid zijn hoog.

Marktpartijen kunnen deze problemen grotendeels oplossen voor gemeenten. Hiervoor is in dit rapport een ‘nieuw’ aanpak van samenwerken ontwikkeld. Deze aanpak zorgt dat gemeenten hun actieve grondbeleid kunnen blijven voeren. De capaciteitsdruk wordt aanzienlijk verlaagd. En een aantal risico’s worden weerlegd naar marktpartijen. Tevens kunnen gemeentelijke overheadkosten worden teruggebracht.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingBouwtechnische Bedrijfskunde
AfdelingGebouwde Omgeving
Jaar2006
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk