De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Marketing, Marktonderzoek en Innovatie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Marketing, Marktonderzoek en Innovatie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Op 1 januari 2007 is officieel bij de faculteit Economie en Management
(FEM) van Hogeschool Utrecht het kenniscentrum InnBus van start
gegaan. InnBus kan gezien worden als een faculteitsbreed kenniscentrum1
waarbinnen alle lectoraten worden ondergebracht. De naam InnBus staat
daarbij voor Innovatie en Business. Bij de inrichting van dit kenniscentrum
naar domeinen voor de lectoraten is op een specifieke wijze aansluiting
gezocht bij bestaande, algemeen geaccepteerde indelingen naar de
Business-deelvakgebieden:
• Finance;
• Accountancy;
• Organisatie & Strategie;
• Informatiekunde;
• Marketing.
Door hergroepering, splitsing en het uitlichten van International Business
is een centrum in ontwikkeling ontstaan, waarbinnen in de nabije
toekomst zes lectoraten functioneren.
De achterliggende gedachte is het positioneren van de faculteit Economie
en Management als kennisonderneming met taken op het gebied van
kennisontwikkeling en kennisspreiding, gericht op de versterking van het
innoverende vermogen van bedrijven en instellingen in de regio.
De daarbij geformuleerde randvoorwaarden luiden:
• Te ontwikkelen kennis ontstaat vanuit aangetoonde maatschappelijke
behoeften;
• De nieuwe kennis is gericht op professionalisering van de beroepspraktijk;
• De kennisontwikkeling voldoet aan methodische vereisten.
Kort samengevat: binnen het faculteitsbrede kenniscentrum wordt bedrijfeconomisch
relevant toegepast onderzoek gedaan, gericht op bedrijven
en instellingen in de regio. De keuze voor de regio heeft tot gevolg dat er
een zekere voorkeur voor branches of sectoren ontstaat. Kennisspreiding
binnen de FEM-organisatie ontstaat door zowel docenten als studenten
bij de uitvoering van dit onderzoek te betrekken en op onderzoek
gebaseerde curricula verder te ontwikkelen.
Sinds 1 januari 2007 heb ik de eervolle taak om samen met mijn
medewerkers het proces van kennisontwikkeling en kennisspreiding
gestalte te geven binnen het vakgebied van de kenniskring Lectoraat
Marketing, Marktonderzoek en Innovatie. In deze openbare les wil ik
aangeven wat dit voor ons inhoudt door allereerst aandacht te besteden
aan de begrippen innovatie en innoveren en daarna de koppeling te
leggen met het vakgebied Marketing en Marktonderzoek.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
AfdelingKenniscentrum Innovatie en Business
Jaar2007
TypeLezing
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk