De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Binnen deze afstudeeropdracht wordt ondergezocht hoe te komen naar een digitale registratie van het gebruik van de gemeentelijke gronden van de gemeente Tilburg. Dit om uiteindelijk te komen tot een procesbeschrijving waarin een structuur vastgelegd wordt over de overdracht momenten van gronden tussen de diverse beheerders van gemeentelijke gronden. Het proces wordt besproken met de opdrachtgever en zal uiteindelijk binnen de gemeente Tilburg vastgesteld worden. Het vaststellen is geen onderdeel van deze opdracht.
Tijdens de opdracht wordt ook de relatie met - en een mogelijke koppeling tussen het financiële systeem en het Geografische Informatiesysteem (GIS) van de gemeente Tilburg onderzocht.
De afdeling Vastgoedbedrijf heeft namens de gemeente Tilburg de rol van aan- en verkoper van gronden. In 2012 is gebleken dat het beschikbare budget en de uitgaven niet meer in
evenwicht zijn. Met andere woorden: Er is geen sprake van een gesloten grondexploitatie.
De oorzaken die in het afdelingsplan 2013 van de afdeling Vastgoedbedrijf hiervoor worden genoemd zijn onder andere de sterk gedaalde grondverkopen, de (te) hoge boekwaarde met bijbehorende rentelasten en de verscherpte regelgeving over het nemen van verwachte winsten en verliezen. Daarnaast is het niet inzichtelijke welke gronden waar liggen en wie de beheerder is.
Om de grondexploitatie sluitend te krijgen, heeft de gemeente Tilburg vanuit het Reserve Grootschalige Investeringswerken (RGI-middelen) 73 miljoen euro's ontvangen om de
tekorten te dekken. Ook door de media is hier de nodige aandacht aan besteed.
Ook voor de komende jaren denkt het team Grond steun nodig te hebben om tekorten te kunnen opvangen.
Voor deze afstudeeropdracht zijn een aantal onderzoekvragen geschreven en deze daarna aan diverse collega's binnen de gemeente Tilburg voorgelegd. Verder is er aan een softwareleverancier gevraagd te adviseren welke software nodig is om een beheeromgeving
op te zetten.
Tevens is onderzocht welke afdelingen in aanraking met deze afstudeeropdracht komen. Het gaat hier om gemeentelijke beheerders van gronden. De teammanagers van deze afdelingen zijn geïnformeerd over het doel van dit onderzoek. Het betreft hier de afdelingen Ruimtelijke Uitvoering, Vastgoedbedrijf (team Gebouw), Sportbedrijf, Sociaal, Parkeer- & Havenbedrijf en Programma, Project- & Interimmanagement. Deze afdelingen erkennen het probleem en hebben hun medewerking toegezegd.
Deze afstudeeropdracht heeft een relatie met een ander project waarmee het team Geo Informatie bezig is, namelijk het opzetten van de Kernregistratie Topografie. Deze relatie
wordt ook uitgelegd.
Er wordt ook onderzocht welke rol het team Geo Informatie, afdeling Informatievoorziening, gaat spelen en wat voor financiële gevolgen dit heeft.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingGeodesie
AfdelingGebouwde Omgeving
Datum2013-06-04
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk