De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Uitbesteden technische werkzaamheden bij een farmaceutische onderneming

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Uitbesteden technische werkzaamheden bij een farmaceutische onderneming

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Merck Sharp en Dohme (hierna "MSDn) is een farmaceutisch bedrijf in Haarlem, en onderdeel van Merck & Co uit Amerika (hierna "Merck"). In Haarlem worden slechts enkele medicijnen geproduceerd. De hoofdtaak van de Haarlemse vestiging is het verpakken en distribueren (naar zo'n 140 landen) van medicijnen. Deze medicijnen zijn elders in de wereld bij vestigingen van Merck geproduceerd.

Bij MSD worden technische werkzaamheden, aan onder andere de verpakkingsmachines, zowel in eigen beheer uitgevoerd, als uitbesteed aan zogenaamde buitenfirma's. Technische werkzaamheden zijn bijvoorbeeld het onderhouden en kalibreren van de installaties op het terrein van MSD.

In het verleden zijn op ad hoc basis werkzaamheden uitbesteed. Om twee redenen wil de organisatie meer duidelijkheid en eenduidigheid bij het uitbesteden van technische werkzaamheden, deze redenen zijn:

Door de toegenomen druk van de aandeelhouders, heeft Merck besloten een ingrijpende reorganisatie door te voeren. Er zal in de periode 2005 - 2008 30% minder budget toegekend worden (gespreid over 3 jaar), ten opzichte van 2005. Deze afname geldt voor alle budgetten, dus ook het budget dat beschikbaar is voor het uitvoeren van technische werkzaamheden. Ook moeten er bij de reorganisatie in 2008 alleen al in Haarlem 180 arbeidsplaatsen verdwijnen. Deze maatregelen leggen een grote druk op de organisatie en noodzaken de organisatie om goed naar de uitgaven te kijken.

Hoe dit gerealiseerd wordt, kunt u lezen in de navolgende hoofdstukken. Lezers die onbekend zijn met MSD en de farmaceutische branche wordt geadviseerd om te starten met hoofdstuk 2. Overige lezers kunnen aanvangen met de probleemstelling en probleemanalyse die beschreven worden in de hoofdstukken 3 en 4 of direct beginnen aan de oplossingen (vanaf hoofdstuk 5). De eerste oplossing betreft de onderhoudbaarheid en bedienbaarheid. Vanaf hoofdstuk 6 wordt de uitbesteding van technische werkzaamheden beschreven. Hoofdstuk 7 gaat in op de gewenste situatie met gebruikmaking van een theoretisch model. Aandachtspunten waar de organisatie kennis van moet hebben wordt in hoofdstuk 8 toegelicht en hoe een juiste relatie wordt opgebouwd met een dienstverlener wordt behandeld in het daaropvolgende hoofdstuk. Om een en ander te verduidelijken wordt in hoofdstuk l O aan de hand van een case de beslisbomen en het theoretisch model uitgelegd. Tot slot volgen een kosten-baten analyse, het implementatieplan en de conclusie in de laatste drie hoofdstukken. MMD-Haarlem, The Netherlands 1

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingTechnische Bedrijfskunde
AfdelingEngineering en Design
PartnersMSD Haarlem
Jaar2006
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk