De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Verborgen zorgen; een onderzoek naar speldindicatoren voor seksueel misbruik bij kinderen tussen de 0 - 12 jaar

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Verborgen zorgen; een onderzoek naar speldindicatoren voor seksueel misbruik bij kinderen tussen de 0 - 12 jaar

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit is een kwalitatief onderzoek, volgens de onderzoeksmethode consensus based practice, naar spelindicatoren voor seksueel misbruik. Seksueel misbruik is een vorm van kindermishandeling.”Daarbinnen gaat het bij seksueel misbruik om alle opgedrongen seksuele aanrakingen van een volwassene bij een kind. Het kind kan die door het lichamelijke of relationele overwicht, de emotionele druk, of door dwang en geweld niet weigeren en zijn/haar lichamelijke intimiteit wordt geschonden”. (Nederlands Jeugdinstituut, 2007).

De hoofdvraag in dit onderzoek luidt:
In hoeverre zijn er indicatoren binnen dramatisch spel aan te wijzen die duiden op seksueel misbruik bij kinderen van 0 tot en met 12 jaar?

Om deze vraag te kunnen beantwoorden zijn 5 spel- en dramatherapeuten geïnterviewd en is de mening gevraagd van een deskundige op het gebied van seksueel misbruik. De antwoorden zijn met elkaar vergeleken en de overeenkomsten zijn in kaart gebracht. Vanuit de antwoorden is over een aantal aspecten van dramatisch spel een algemene formulering tot stand gekomen, te weten: ‘themakeuze’, ‘rolkeuze’, ‘interactie’, ‘omgang met doen alsof/fantasie’, ‘gebruik van het lichaam’ en ‘materiaalkeuze’. Deze formuleringen zijn onderzocht op mate van consensus.

Samenvattend kan worden gezegd dat er geen duidelijke indicatoren naar voren zijn gekomen in dit onderzoek, maar er is wel aangetoond dat er consensus bestaat over aspecten van spel die specifiek zijn voor kinderen die een ervaring hebben van seksueel misbruik; ‘themakeuze’, ‘rolkeuze’, ‘interactie’, en ‘gebruik van het lichaam’.
Hoewel dit geen indicatoren zijn, kunnen deze wel een hulpmiddel zijn voor therapeuten bij de signalering en het onderbouwen van eventuele vermoedens van seksueel misbruik. Voorzichtigheid in het gebruik van de conclusies van dit onderzoek is van groot belang, omdat alle signalen mogelijk ook kunnen worden verklaard door andere oorzaken.

Voor vragen kunt u contact met mij opnemen via email:
m.snoek@student.uva.nl

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingCreatieve Therapie
AfdelingInstituut Social Work
Jaar2007
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk