De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De ruimtelijke ordening achter waterbergingsprojecten

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De ruimtelijke ordening achter waterbergingsprojecten

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Wat voor een bijdrage kan een ROP'er leveren binnen de processtappen van een bergende wateropgave. Dit is vooral van belang aangezien waterschappen de laatste jaren zich, door nieuw verkregen inzichten en een in meer of mindere mate daaraan gekoppelde takenpakket, proactief bemoeien met de ruimtelijke ordening. Dit uit zich door het opstellen van eigen ruimtelijke plannen. Beroepsbeoefenaars binnen de Ruimtelijke Ordening & Planologie houden zich bezig met de inrichting van de fysieke ruimte en het verbeteren van de kwaliteit daarvan. Bovendien moeten zij zorgen voor meer samenhang tussen de maatschappelijke ontwikkelingen en het ruimtegebruik. Als de beroepscompetenties van de Ruimtelijke Ordening & Planologie worden toegepast op de uit te voeren werkzaamheden binnen elke stap, fase of proces van een waterbergingsproject in het kader van de ruimtelijke wateropgave kan geconcludeerd worden dat een ROP'er een belangrijke rol hierbinnen kan spelen. Deze rol uit zich bijvoorbeeld in een bij projecten op te stellen producten als een Inrichtingsschets, Ruimtelijke onderbouwing, Projectplan en een Programma van Eisen. De hoeveelheid belangen die bij een dergelijk project spelen maakt uiterst complex en tijdrovend. Belangrijk voor het van de grond krijgen van zo'n project is het in beeld brengen van alle mogelijke actoren. Een krachtenveldanalyse is hier uitermate geschikt voor.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingRuimtelijke Ordening en Planologie
AfdelingGebouwde Omgeving
Datum2012-06
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk