De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Met het oog op morgen

Onderzoeksrapport & Advies

Rechten:

Met het oog op morgen

Onderzoeksrapport & Advies

Rechten:

Samenvatting

Offixs heeft in voorgaande jaren een aantal bedrijfsmatige veranderingen ondergaan, zoals een fusie, verandering van directeur en de realisatie van een nieuwe website. Het is de bedoeling dat Offixs in 2013, nu de turbulente periode achter de rug is, een groei van de omzet gaat realiseren. In de periode van 7 januari 2013 tot en met 15 maart 2013 is onderzocht hoe communicatie een bijdrage kan leveren aan de gewenste groei. In samenspraak met de organisatie is een probleemstelling geformuleerd. Het antwoord op die probleemstelling is te vinden in het onderzoeksrapport dat conform de wensen van de opdrachtgever separaat is aangeleverd. De probleemstelling luidt: Op welke wijze kunnen zowel de huidige alsmede nieuwe online communicatiemiddelen bijdragen aan een groei van de omzet van Offixs? Op basis van de probleemstelling zijn vijf deelvragen geformuleerd. Deze deelvragen worden uitgebreid beantwoord in dit onderzoeksrapport. In deze samenvatting wordt kort antwoord gegeven op de deelvragen. 1. Welke informatiebehoeften heeft de doelgroep? 2. Hoe dient Offixs zich (online) te positioneren gezien de behoeften van de doelgroep? 3. Hoe kan de website geoptimaliseerd worden zodat deze een bijdrage levert aan het realiseren van een groei van de omzet? 4. Hoe kan de inzet van social media de omzet van Offixs vergroten? 5. Op welke wijze kan online communicatie nieuwe klanten binnenhalen? Gedurende het onderzoek zijn meerdere onderzoeksmethodes gehanteerd, zoals een klantenonderzoek, een literatuuronderzoek naar positioneren, een organisatieonderzoek, een analyse van de website van Offixs, een onderzoek naar social media en een onderzoek naar SEA. Uit het klantenonderzoek is gebleken dat de doelgroep behoefte heeft aan duidelijke communicatie, openheid en goede support. Offixs moet haar (online) positionering baseren op deze behoeften en koppelen aan de sterktes van de organisatie. Hoofdstuk 1 van het adviesrapport gaat hier dieper op in. Overigens is gebleken dat Offixs niet altijd aan deze behoeften heeft voldaan, 30% van de respondenten heeft namelijk aangegeven dat zij Offixs niet zullen aanbevelen aan anderen. Daarentegen geeft 57% van de doelgroep Offixs een 7.5 of hoger, waaruit blijkt dat de dienstverlening van Offixs wisselvallig is. Uit de analyse van de website is gebleken dat de website van Offixs op een aantal fronten verbeterd kan worden, te weten het design, de inhoud en de mate waarin de website is geoptimaliseerd voor zoekmachines. In hoofdstuk 2 van het adviesrapport worden deze zaken uitgewerkt. In het rapport is onderzocht wat social media zijn, welke social media relevant zijn voor Offixs en op wat voor een manier de social media van elkaar verschillen. Social media zijn websites waarbij de gebruikers in plaats van een redactie de waarde van de website creëren. Dit houdt in dat gebruikers zorgen voor de inhoud. Een belangrijk kenmerk van social media is de hoge mate van interactie die op social media plaatsvindt. Uit het klantenonderzoek is gebleken dat het grootste gedeelte van de respondenten aanwezig is op LinkedIn, gevolgd door Facebook, Twitter en Google+. Deze sociale netwerken verschillen in menig opzicht van elkaar. LinkedIn is het grootste zakelijke netwerk van Nederland, Facebook wordt meer gezien als vrijetijdsbesteding en is visueel ingesteld, Twitter is een microblog waarbij berichten de hele wereld ingestuurd worden en Google+ is een combinatie van deze drie. In het onderzoeksrapport wordt uitgebreid ingegaan op deze vier social media. Er is onderzoek verricht naar SEA: Search Engine Advertising. Het grootste advertentieplatform in Nederland is Google AdWords. Google AdWords werkt op basis van een CPC-systeem, wat inhoudt dat de adverteerder betaalt per keer dat iemand op een advertentie van de organisatie klikt. Deze kosten verschillen per zoekwoord, afhankelijk van het aantal bedrijven dat ook gevonden wil worden op dat zoekwoord. Hoe meer concurrentie, hoe duurder het is om hoog in de zoekresultaten te komen. In hoofdstuk 3 van het adviesrapport wordt een advies over de inzet van Google AdWords gegeven.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingCommunicatiemanagement
AfdelingCommunicatie
PartnersOffixs IT & Telecom BV, Amsterdam
Datum2013-06-17
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk