De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Ketensamenwerking bij stedelijke vernieuwing

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Ketensamenwerking bij stedelijke vernieuwing

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

SAMENVATTING
Ketensamenwerking bij stedelijke vernieuwing - Manon van der Wees - 1535610
Binnen dit rapport wordt antwoord gegeven op de hoofdvraag: Wat zijn de bouwstenen waarmee partijen binnen stedelijke vernieuwing als keten kunnen samenwerken? Binnen stedelijke vernieuwing hebben partijen te maken met randvoorwaarden van iets bestaands. Dit stelt de partijen voor grote bouwtechnische en logistieke uitdagingen. Hoe kan de wijk weer toekomstbestendig worden gemaakt? Welke ingrepen zijn financieel haalbaar? Wat voor randvoorwaarden stellen stakeholders, de gemeente en de bewoners? Er is dus sprake van een complex samenspel van rollen en belangen. En hoe kan hier het beste mee worden omgegaan?

In de samenwerking tijdens een ontwikkel- en bouwproces liggen een aantal knelpunten die onnodig geld kosten. De verregaande fragmentatie en specialisatie van partijen in de bouwsector, vraagt erom rollen en belangen op een efficiëntere manier te organiseren (hoofdstuk 2). Ketenintegratie is het gedachtegoed wat invulling geeft aan het op een efficiëntere wijze organiseren van de bouwketen. Integreren betekent zaken samenbrengen tot een beter geheel. De moeilijke financiële haalbaarheid van stedelijke vernieuwing en het complexe krachtenveld van actoren en belangen maakt de noodzaak van efficiënter samenwerken en betere verdeling van risico's extra groot (hoofdstuk 3).

Ketenintegratie doe je echter niet 'even'. Het is een gedachtegoed waar je achter moet staan, enthousiast over moet zijn en moet durven. Op een gelijkwaardige manier samenwerken, gaat niet zomaar met iedereen. De professionaliteit van partijen, chemie en vertrouwen tussen sleutelpersonen zijn van groot belang. Partijen komen bij ketenintegratie niet onder elkaar te staan, zoals in het traditionele proces, maar naast elkaar. Het gaat meer uit van het teammodel: samen kwalitatieve projecten realiseren (figuur 6.2). Dit zorgt voor een rolverschuiving tussen corporaties (opdrachtgever) en opdrachtnemers. Partijen moeten in het proces op zoek gaan naar hun toegevoegde waarde in het proces en denken in het belang van het project in plaats van denken aan het eigen belang (hoofdstuk 5).
Bij stedelijke vernieuwing duurt het voortraject lang waardoor veel tijd en geld verloren gaat en projecten (nog) moeilijker haalbaar zijn. In de gedachte van ketenintegratie komt een bouwer in dit voortraject al aan tafel om daar zijn bouwtechnische kennis te delen. Zodat er eerder in het proces een haalbaar plan komt te liggen, dat voldoet aan het ambitieniveau en financieel haalbaar is. Dit betekend dat een bouwer, als Dura Vermeer, met een meer adviserende rol aan tafel zit dan als uitvoerder. De gedachte hierbij is dat men beter kan voordenken dan nadenken.

Het leveren van toegevoegde waarde is makkelijker gezegd dan gedaan. Dura Vermeer kan corporaties in de huidige tijd toegevoegde waarde leveren op het gebied van slim renoveren, zonder verhuizing van zittende bewoners. Deze nieuwe markt is ontstaan door een besluit van de Europese Commissie. Wanneer bewoners wel moeten of willen verhuizen zou hen een oplossing geboden kunnen worden met een woningbouwconcept met goedkope woningen tot €130.000,-. Een koopwoning tot deze prijs is betaalbaar voor huishoudens met een inkomen tot €33.000,- volgens de NHG-normen. (hoofdstuk 6)

Bewoners zijn een zeer belangrijke groep binnen stedelijke vernieuwing, het gaat ten slotte om hun woning en woonomgeving. Daarom kan stedelijke vernieuwing alleen een echt succes worden, als er draagvlak is onder de bewoners en er grote betrokkenheid is van bewoners. Ook hierin kan een bouwbedrijf zijn toegevoegde waarde leveren. Een bouwbedrijf kan al vroeg in het proces de ontwikkelingen en plannen concreet maken voor bewoners en daardoor onzekerheid over wat komen gaat wegnemen. Een bouwer moet echter op passen niet te verregaand op te gaan in het proces van bewonerscommunicatie, omdat zeker de grotere corporaties, met woonconsulenten veel kennis in huis hebben over bewoners. Daardoor kunnen zij goed aansluiten op de belevingswereld van bewoners (figuur 6.3).

Aandachtspunt in deze aanpak is zorg dat je tijdens dit proces ten allen tijden eerlijk, open en transparant bent in de communicatie en de manier van werken. Alleen dan kan het optimale uit ketenintegratie gehaald worden en kan het echt werken.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingRuimtelijke Ordening en Planologie
AfdelingGebouwde Omgeving
Datum2011-06
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk