De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Oefentherapie: positief gezond? : Een praktijkgericht onderzoek naar de invloed van oefentherapie op positieve gezondheid

Een praktijkgericht onderzoek naar de invloed van oefentherapie op positieve gezondheid

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Oefentherapie: positief gezond? : Een praktijkgericht onderzoek naar de invloed van oefentherapie op positieve gezondheid

Een praktijkgericht onderzoek naar de invloed van oefentherapie op positieve gezondheid

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Aanleiding: De gezondheidszorg verandert, waarbij er een verschuiving plaatsvindt van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving. Om te kunnen deelnemen aan deze veranderende samenleving, zal er meer nadruk komen te liggen op de zelfredzaamheid en eigen regie van de cliënt. Om dit in het beleid te kunnen gebruiken is een nieuw concept ontstaan: positieve gezondheid. Positieve Gezondheid wordt gezien als het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven. Dit vraagt om een holistische werkwijze van de zorgverleners. De oefentherapeut is een beweegexpert die zich richt op het behandelen van problemen bij bewegen, waarbij een algemeen behandeldoel het verbeteren van de zelfredzaamheid en het zelfmanagement is.
Doel: Dit onderzoek wordt uitgevoerd om de invloed van oefentherapie op positieve gezondheid in kaart te brengen.
Methode: Dit onderzoek is uitgevoerd bij cliënten onder behandeling bij een oefentherapeut in de eerstelijn. Zij hebben op twee meetmomenten de vragenlijst behorende bij positieve gezondheid ingevuld: één op het moment van binnenkomst bij de oefentherapeut en een tweede na 6-7 behandelingen. Van de verzamelde gegevens zijn gemiddelde scores voor de gehele populatie berekend, waarna bepaald is of de resultaten normaal verdeeld waren. Dit was niet het geval, waardoor de significantiewaarde uiteindelijk bepaald is met de Wilcoxon-toets.
Resultaten: Het onderzoek had 21 respondenten, waarvan er 10 zijn geëxcludeerd. De populatie zag er als volgt uit: drie mannen en acht vrouwen met een gemiddelde leeftijd van 41,1 jaar (n=10, SD = 19,5). Hiervan had één iemand nek-/schouderklachten (9,1%), vijf mensen hadden last van stress-gerelateerde klachten (45,5%) en van vijf mensen zijn de klachten onbekend (45,5%). Alle domeinen van de vragenlijst, inclusief de totaalscore, laten een significant verschil zien. Hierbij wordt er bij binnenkomst het laagst gescoord op het domein Lichaamsfuncties, waarbij ook gelijk de grootste verandering plaatsvindt.
Conclusie: Oefentherapie heeft op elk domein van positieve gezondheid invloed en lijkt daarmee een holistische werkwijze te hanteren.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingOefentherapie Cesar
AfdelingBewegingsstudies
Datum2018-08-20
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk