De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Adoptie is geen hamerstuk. Is adoptie via alleen het vreemdelingenrecht illegaal en zo ja hoe kan dit voorkomen worden?

Rechten: https://hbokennisbank.nl/pages/open-access

Adoptie is geen hamerstuk. Is adoptie via alleen het vreemdelingenrecht illegaal en zo ja hoe kan dit voorkomen worden?

Rechten: https://hbokennisbank.nl/pages/open-access

Samenvatting

Adoptie is het aannemen van een kind volgens de regels die daarvoor gelden, zoals genoemd in de Wobka, de WCAd, het HAV en het BW. Er is sprake van illegale adoptie als ouders kinderen naar Nederland halen zonder dat is voldaan aan de regels die zijn vermeld in de hiervoor vermelde wetten, tenzij sprake is van bijzondere gevallen. Deze bijzondere gevallen zijn in de jurisprudentie omschreven.

De normale gang van zaken bij adoptie is als volgt. De ouders moeten in het bezit komen van een beginseltoestemming. Voordat de beginseltoestemming wordt verkregen doet de Raad een gezinsonderzoek en moeten de ouders voorlichtingsbijeenkomsten bijwonen via de SA. Als de beginseltoestemming is verleend, wordt door een vergunninghouder of door de ouders zelf contact gezocht met het buitenland. Als een kind beschikbaar is wordt bemiddeld en mogen ouders na een ‘match’ het kind ophalen. Een verdragsadoptie, waarbij de familierechtelijke betrekkingen met de oorspronkelijke ouders zijn verbroken wordt van rechtswege erkend en het kind is direct Nederlander. In de andere gevallen is het kind vreemdeling en moet het rechtmatig verblijf in Nederland worden gevraagd door middel van het aanvragen van een verblijfsvergunning.

De toegang tot Nederland. Het belangrijkste is dat een minderjarige voor adoptie Nederland mag binnentreden als de adoptiefouders in het bezit zijn van een beginseltoestemming en een mvv voor het kind. Is onder meer aan deze voorwaarden voldaan dan kan een verblijfsvergunning worden gevraagd. Maar onder welke beperking moet een verblijfsvergunning worden gevraagd?

Om te weten welke verblijfsvergunning moet worden gevraagd moet gekeken worden of er een buitenlandse adoptiebeslissing ligt, of het land is aangesloten bij het HAV en of de familierechtelijke betrekking met de oorspronkelijke ouders van het kind door de adoptie worden verbroken. Bij een sterke adoptie worden de familiebanden geheel verbroken en kan de adoptie van rechtswege worden erkend als het land is aangesloten bij het HAV. Een zwakke adoptie is het tegenovergesteld. Een zwakke adoptie moet, wil de familierechtelijke betrekking in Nederland worden erkend, worden omgezet in een sterke adoptie (een adoptie naar Nederlands recht). Is er een buitenlandse adoptiebeslissing of een erkenning of een adoptie naar Nederlands recht van de Nederlandse rechter, zijn de regels van gezinshereniging/gezinsvorming van toepassing. De ouders worden dan ook als juridische ouders van het kind gezien en de ouders mogen dan een verblijfsvergunning voor het kind aanvragen. In het geval de Wobka is gevolgd en nog geen adoptiebeslissing voor handen is, maar wel kan worden gegeven, gelden de regels voor een verblijfsvergunning ter adoptie. Ook gelden deze regels als de Wobka niet is gevolgd en er wel een buitenlandse adoptiebeslissing ligt, maar deze nog niet is erkend of uitgesproken naar Nederlands recht.
Dan de vraag wie de verblijfsvergunning mag aanvragen of met andere woorden: "Wie is de wettelijk vertegenwoordiger van het kind”. Bij een verblijfsvergunning ter adoptie is de wettelijk vertegenwoordiger vaak degene die in de buitenlandse adoptiebeslissing is genoemd. Deze mag dan de verblijfsvergunning aanvragen. Bij een verblijfsvergunning gezinshereniging/gezinsvorming moet de hoofdpersoon het aanvragen voor zijn biologisch of juridisch kind. Door een Nederlandse adoptiebeslissing is de juridische band tussen ouder (hoofdpersoon) en kind vastgelegd. Er gelden natuurlijk ook nog andere algemene regels voor het verlenen van een verblijfsvergunning genoemd in artikel 16 Vw 2000. De Vb 2000 en de Vc 2000 noemen de aanvullende regels, waarvan het mvv-vereiste en het voldoen aan de regels van de Wobka het belangrijkst zijn. Zo moet volgens artikel 2 van de Wobka een beginseltoestemming zijn gegeven door de minister van Justitie.

Ten slotte de status van de verblijfsvergunning. De status is dat het kind rechtmatig verblijf in Nederland heeft, totdat het kind Nederlander is geworden en de adoptie dus van rechtswege is erkend of naar Nederlands recht is uitgesproken. De regels hoe een kind Nederlander kan worden zijn opgenomen in de RWN. Via het vreemdelingenrecht kan geen adoptie en daarom geen illegale adoptie plaatsvinden. Ook kan via het vreemdelingenrecht geen verblijfsvergunning worden afgegeven als sprake is van illegale adoptie. Zoals hiervoor al is vermeld is een adoptiebeslissing nodig die van rechtswege (HAV) of door de Nederlandse rechter kan worden erkend of afgegeven nodig. Zonder deze beslissing kan geen verblijfsvergunning worden afgegeven. De enige uitzondering die hiervoor geldt, is de omstandigheid dat ouders een proefperiode van een jaar moeten laten zien dat zij het kind kunnen verzorgen en opvoeden. In deze gevallen is wel aan de Wobka voldaan en is de adoptie ondanks dat nog geen beslissing is genomen niet illegaal en kan een verblijfsvergunning worden gegeven.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingIvR HBO Rechten
AfdelingRecht
Datum2009-05-23
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk