De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Mammacarcinoom in Beeld : Een praktijkgericht kwalitatief onderzoek naar de effecten van vaktherapie bij vrouwen met mammacarcinoom

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Mammacarcinoom in Beeld : Een praktijkgericht kwalitatief onderzoek naar de effecten van vaktherapie bij vrouwen met mammacarcinoom

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit is een kwalitatief praktijkgericht onderzoek waarbij is onderzocht wat de effecten zijn van beeldend vaktherapeutische interventies op vrouwen met mammacarcinoom in de leeftijd van 32 tot en met 70 jaar. Zo luidt eveneens de onderzoeksvraag van dit onderzoek. Voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag is gebruikt gemaakt van een inhoudsanalyse en ondervraging. (Ex)borstkankerpatiënten met ervaring met vaktherapeutische behandeling en professionals werkzaam met de doelgroep binnen vaktherapie beeldend zijn hierbij ondervraagd middels semigestructureerde interviews aan de hand van een vooraf opgestelde topiclist. Middels triangulatie zijn antwoorden geformuleerd op de deelvragen en vervolgens de hoofdvraag, wat naar de conclusie van dit onderzoek voert. Het is duidelijk dat borstkanker vele fysieke, somatische, psychosociale en sociaalemotionele gevolgen met zich mee brengt. Er is aangetoond dat de effecten van vaktherapie beeldend op vrouwen met mammacarcinoom bestaan uit het tot verwerking komen van de fysieke, sociaal-emotionele en psychosociale gevolgen die de ziekte met zich mee brengt en daarnaast het leren omgaan en accepteren van de veranderingen die de ziekte in het leven en de persoonlijke situatie van de patiënt heeft gebracht. Deze verwerking komt tot stand door het behalen van persoonlijke doelen met behulp van de verscheidene werkzame elementen van de vaktherapie beeldend.
De toepassing van vaktherapie beeldend bij kankerpatiënten is nog tamelijk onbekend. Om deze reden is het noodzakelijk dat er meer onderzoek wordt verricht met betrekking tot vaktherapie beeldend bij deze doelgroep en andere doelgroepen met ziekten. De bevindingen van dit onderzoek zullen gepubliceerd worden als artikel in het vaktijdschrift ‘Tijdschrift voor Vaktherapie’ van de FVB.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingCreatieve Therapie
AfdelingInstituut Social Work
Jaar2018
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk