De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Infra+ vloer & betonkernactivering

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Infra+ vloer & betonkernactivering

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Probleemstelling: Op welke wijze kunnen de Infra+ vloer en Betonkernactivering opgenomen worden in een gebouwontwerp en wat is de invloed van deze systemen op het bouwsysteem en de detaillering?
Aan de hand van mijn onderzoek kan een opdrachtgever of aannemer de keuze maken om wel of niet voor de Infra+ vloer te kiezen. Het onderzoek geeft de karakteristieken van de Infra+ vloer aan met zijn voor- en nadelen maar ook het toepassingsgebied van nu en voor de toekomst.
De Infra+ vloer
De vloer is ontwikkeld door prof. dr. Ir. J. Lichtenberg samen met zijn team van bureau A-plus. De vloer wordt door Prefab Limburg te Kelpen-Oler en wordt onder andere geproduceerd door Pekso.
De Infra+ vloer bestaat uit een gewapende betonschil van 70 mm waarbij in de lengte richting stalen profielen zijn ingestort, deze stalen profielen verzorgen de draagkracht van de vloer. In deze stalen profielen zijn sparingen opgenomen waardoor de leidingen van ventilatie, elektra, water, riolering en dataverkeer lopen. De hart op hart maat van de profielen is 1200 mm en bij hogere belasting 600 mm. Het staal is onbehandeld en hoeft niet te worden geconserveerd omdat het staal niet zal corroderen in een binnenklimaat.
De ruimte tussen de stalen profielen blijft open en zal niet worden volgestort met beton. De betonschil van de Infra+ vloer dient als plafond, er komen geen leidingen onder de vloer te hangen en een verlaagd plafond is niet nodig. Een voordeel van de stalen profielen is dat deze gekoppeld kunnen worden aan de hoofddraagconstructie waardoor de vloer bijdraagt aan de stabiliteit van het gebouw door de schijfwerking van de vloer. De platen worden onderling verbonden door middel van gelaste stalen platen of door van beton met bijgelegde wapening.
De topvloer
Over de stalen profielen wordt een topvloer aangebracht die bestaat uit of een cementgebonden vezel-plaat gemonteerd op omegaprofielen, of uit een zwaluwstaartvloer afgewerkt met een cementdekvloer of een anhydriet vloer.
Op de foto is de Infra+ vloer met een zwaluwstaartvloer met anhydriet afwerkvloer toegepast in een woontoren te Den Haag.
De waterafvoeren en elektra leidingen liggen tussen de stalen profielen of worden door de sparingen heengevoerd.
De rol van de constructeur en installatie adviseur spelen een belangrijke rol in het ontwerpproces van een gebouw. De installatie werkzaamheden verplaatsen zich van het plafond naar de vloer.
Overspanning en hoogte
De Infra+ vloer kan overspanningen realiseren van max. 14,4 meter, de hoogte van het vloerpakket bij een overspanning van 7,2 meter bedraagt zo’n 370 mm. Het gewicht van de Infra+ vloer bedraagt 250 kg/m².

Infra+ vloerveld met een breedte van 2400 mm waarbij de stalen profielen een hart op hart maat hebben van 600 mm.


Brand en geluid
Het idee dat massa nodig is vanwege geluidseisen wordt ondervangen door de topvloer los te koppelen van de Infra+ vloer door middel van akoestisch materiaal in de vorm van rubbergranulaat. Voor de Infra+ vloer geldt een geluidsisolatie voor luchtgeluid van ≥ +5 dB en voor contactgeluid ≥ +10 dB
De naden van de Infra+ vloerelementen moeten onderling worden voorzien van een brandwerende afwerking. De brandwerendheid bedraagt 145 minuten volgens de eisen van het bouwbesluit.
Betonkernactivering
Door betonkernactivering maakt men gebruik van de vloeren en wanden om het klimaat in een gebouw te beheersen. Het klimaat wordt door lage temperatuur verwarming en hoge temperatuur koeling tot stand gebracht. Een nadeel van betonkernactivering is dat individueel regelen van een ruimte niet mogelijk is, men spreekt ook wel van een gebouwklimaat en niet van een ruimteklimaat.
De regelbaarheid van betonkernactivering heeft beperkingen in zich; reactietijd is traag door de gebouwmassa, temperatuur is persoonlijk gebonden waardoor niet iedereen tevreden is. Bij toepassing van betonkernactivering in de Infra+ vloer wordt het nadeel van de buffer door massa ondervangen door de snellere reactietijd van de betonschil.
Flexibiliteit en toepassingsgebied
Tegenwoordig zie je steeds meer om je heen dat gebouwen, waarvan de constructie nog in orde is, gesloopt worden om plaats te maken voor nieuwe gebouwen. Met de Infra+ vloer zou je de volledige installatie, inrichting en functie opnieuw kunnen indelen. Het toepassingsgebied betreft: kantoren waarvan het bedrijf in de toekomst zal gaan groeien, woningbouwcorporaties die in kunnen springen op veranderde wooneisen, leegstaande gebouwen waarvan de huidige kantoorfunctie omgezet kan worden naar een huisvesting voor studenten en gebouwen die vaak onderhevig zijn aan verbouwingen.
Kosten
De kosten voor aanschaf van de Infra+ vloer elementen en de topvloer zijn hoger in vergelijking met andere vloersystemen. Echter de gewichtsbesparing, integratie van de leidingen, hoogtewinst van het vloerpakket en flexibiliteit in toekomstige aanpassingen zorgen ervoor dat de vloer lagere kosten mee zich mee brengt.
Toepassing Infra+ vloer
De Infra+ vloer heeft een grote samenhang met de installaties die in de vloer komen te liggen; in een vroeg stadium moet de installatie adviseur betrokken worden in het bouwproces. De sparingen die opgenomen moeten worden in de staalprofielen bepalen de constructieve eigenschappen van de vloer; hoe groter de sparing des te minder sterk de vloer.
Bij het ontwerp van de installaties en Infra+ vloerelementen moet gestreefd worden naar een vaste indeling zodat elk element op dezelfde manier geproduceerd kan worden; de sparingen in de stalen profielen kunnen hierdoor in grote getallen geproduceerd worden. Tijdens de uitvoering moet er op de Infra+ vloer een veilige en brede looproute gecreëerd worden vanwege de veiligheid en de bouw-snelheid.
Het plaatsen van de Infra+ vloer elementen kan men vergelijken met het leggen van de breedplaatvloer, echter met het verschil dat de Infra+ vloer elementen niet onderstempelt hoeven te worden.
De stalen profielen worden aan de hoofdconstructie vastgelast, de vloerelementen worden onderling door middel van een stalen plaat aan elkaar gelast om de vloer als een schijf te laten werken.
Onderzoek
In dit onderzoek heb ik de informatie en ervaringen die ik verkregen heb via diverse interviews verwerkt tot een overzicht van de voor- en nadelen van de vloer. Mijn advies om de vloer omgekeerd toe te passen raad ik af gezien het ontwikkelingsverloop van de concurrerende ‘Frame vloer’.
Uit de gesprekken bleek dat de partijen nog weinig ervaring met dit vloersysteem hebben opgebouwd.
Voor hen was de toepassing van dit type vloer een leerproces waarbij de nodige knelpunten werden overwonnen. Mede door het gebrek aan ervaring is het moeilijk om harde conclusies te trekken uit de toegepaste systematiek van voorbereiding en uitvoering.
De Infra+ vloer is een vloer met de nodige voor- en nadelen waarbij men zich moet afvragen welke aspecten het zwaarst wegen om voor dit type vloer te kiezen. Deze keuze is moeilijk en hopelijk draagt deze scriptie bij aan dit vraagstuk.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingBouwkunde
AfdelingGebouwde Omgeving
PartnersBallast Nedam
Jaar2005
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk