De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Cordys - Van community lid naar ambassadeur

Rechten:

Cordys - Van community lid naar ambassadeur

Rechten:

Samenvatting

Cordys is een wereldwijde leverancier van software voor het innoveren van bedrijfsprocessen. Vijf jaar geleden heeft Cordys een community opgericht, die is uitgegroeid tot een community met 7500 leden. De community richt zich op mensen die met het Cordys product werken, willen werken of geïnteresseerd zijn. Cordys gebruikt de community nu vooral om de leden te voorzien van informatie, maar denkt meer uit de community te kunnen halen. Leden geven aan geïnteresseerd te zijn in de organisatie en Cordys wil daarom van deze groep mensen ambassadeurs maken. Ambassadeurs zijn mensen die zich verbonden voelen met Cordys en over de organisatie praten. Het uiteindelijke doel is Cordys te laten groeien door positieve mond-tot-mondreclame van ambassadeurs, die op deze manier qualified leads binnenhalen. De centrale vraag voor onderzoek is : 'Hoe kan Cordys de houding en het gedrag van de community-leden beïnvloeden, zodat community-leden ambassadeurs worden?' Om antwoord te krijgen op deze vraag zijn deelvragen geformuleerd. Aan de hand daarvan is gekeken naar wat voor onderzoek nodig was. Allereest is er een enquête gehouden onder alle leden en aan de hand daarvan zijn interviews gehouden om achter de achterliggende redenen te komen. Over het algemeen staan de community leden positief tegenover ambassadeurschap. Mensen willen ambassadeur zijn van Cordys omdat de organisatie een goed platform biedt. Veel leden hebben aangegeven over de organisatie te willen praten als de informatie in de community verbeterd wordt. Verder hebben mensen aangegeven dat ze elkaar willen leren kennen. Wat tegenvalt, is als naar de interactiviteit in de community gekeken wordt. De leden moeten gestimuleerd worden om actiever te zijn in de community. Wanneer gekeken wordt naar de concurrenten van Cordys blijkt dat deze niet erg actief zijn op het gebied van ambassadeurschap. Wel zijn ze actief met het verhogen van de interactiviteit. Allereest moet de informatie in de community verbeterd worden. Dit kan aan de hand van een template. Er wordt dan volgens een vaste structuur informatie geleverd waardoor de kwaliteit verhoogd zal worden. Om community leden de mogelijkheid te geven elkaar te leren kennen, wordt de mogelijkheid geboden om iets over jezelf te vertellen. Aan de hand van deze gegevens kunnen de leden zien wie hen kan helpen. Om de interactiviteit te verhogen kan gamification worden ingezet. Gamification is het integreren van spelelementen in een niet-spel gerelateerde omgeving. Mensen worden beloond voor de activiteiten die zij doen. De leden moeten worden uitgedaagd om over Cordys te praten. Hiervoor is gamification ook een goed middel. Met gamification kan je mensen triggeren, loyaliteit en betrokkenheid verhogen en gedrag sturen. Dit sluit perfect aan op wat Cordys wil.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingCommunicatiemanagement
AfdelingCommunicatie
PartnersCordys Business Operations Platform
Datum2012-06-04
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk