De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De verbindende kracht van voetbal. Voetbalvereniging Zwaluwen Utrecht 1911

Rechten: https://hbokennisbank.nl/pages/open-access

De verbindende kracht van voetbal. Voetbalvereniging Zwaluwen Utrecht 1911

Rechten: https://hbokennisbank.nl/pages/open-access

Samenvatting

We begonnen deze rapportage met de opmerking dat Zwaluwen Utrecht 1911 als doel heeft om
een positiever verenigingsklimaat te creëren, mede om agressie en geweldsincidenten te voorkómen.
Om deze reden werd de samenwerking met het lectoraat Participatie en Maatschappelijke
Ontwikkeling van Hogeschool Utrecht aangegaan. Deze rapportage wijst uit dat Zwaluwen de afgelopen
twee jaar een mooie stap in de gewenste richting heeft gezet. Het verenigingsklimaat is verbeterd
op het vlak van de sfeer en sportiviteit. Zowel sporters als ouders als vrijwilligers geven in 2010 deze
twee aspecten een hoger rapportcijfer dan in 2008. Daarnaast worden de interetnische contacten
op de club als meer ontspannen ervaren en is de bereidheid tot het doen van vrijwilligerswerk toegenomen.
Daartegenover staat dat veertig procent van de respondenten het eens is met de stelling dat
agressie in de sport voor sommige spelers van Zwaluwen een reden is om te stoppen met voetbal.
Dit is weliswaar bijna 10 procent minder dan in 2008, maar maakt tegelijkertijd duidelijk dat er
nog veel mogelijkheden zijn om verdere verbeteringen te realiseren. Niet alleen op het vlak van
omgangsvormen/agressie, maar ook wat betreft vrijwillige inzet zijn verbeteringen mogelijk. De
bereidheid tot het doen van vrijwilligerswerk voor Zwaluwen is weliswaar toegenomen, maar deze
gouden kans lijkt vooralsnog onvoldoende te zijn aangegrepen om het aantal vrijwilligers op de club
ook daadwerkelijk te vergroten. Vrijwilligers vormen het cement van de vereniging en zijn onmisbaar
bij het tot leven komen van nieuwe initiatieven om de sfeer op de club verder te versterken.
Het verdient daarom aanbeveling om bij Zwaluwen de komende tijd meer aandacht te besteden aan
de uitbreiding van het vrijwilligersbestand, bijvoorbeeld door ouders en sporters vaker te vragen
zich in te zetten voor de vereniging. Of door het aantal maatschappelijke stagiaires op de club nog
verder uit te breiden.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
AfdelingKenniscentrum Sociale Innovatie
Jaar2011
TypeRapport
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk