De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Financieringsmodellen binnen de makelaardij

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Financieringsmodellen binnen de makelaardij

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In dit rapport staan conclusies en aanbevelingen als het gaat om de financieringsmodellen in de makelaardij. Het rapport is geschreven aan de hand van alle resultaten die naar voren zijn gekomen tijdens het onderzoek. Er zijn enquêtes en interviews afgenomen en er is veel research gepleegd naar dit onderwerp.

Tijdens dit onderzoek werd er naar een antwoord gezocht voor de volgende probleemstelling: 'Hoe kan de NVM beter voorbereid zijn op de toekomst van het beroep makelaar als er wordt gekeken naar het financieringsmodel?' In dit rapport is eerst de huidige situatie onder de loep genomen. Zo komt naar voren dat de meeste NVM-makelaars op dit moment het courtagemodel gebruiken.

Er zijn verschillende financieringsmodellen tegen het licht gehouden door middel van research en resultaten van enquêtes. Er is goed gekeken naar de mening van de NVM-makelaars en de mening van de consument. Wat opvallend is om te zien is dat de consument liever een vast bedrag wilt voor de diensten van de NVM-makelaars, maar dat deze mening niet wordt gedeeld met de NVM-makelaars. In het rapport is er ook een kosten- en batenanalyse opgesteld naar aanleiding van het overstappen van een model. In dit voorbeeld komt naar voren dat het rendement van een betreffend kantoor stijgt.

Tijdens dit onderzoek is er ook gekeken naar belangrijke juridisch aspecten die komen kijken bij financieringsmodellen waaronder de nieuwe beleidsregel van de KNB. De meningen van de NVM-makelaars over deze regel zijn hierbij eensgezind: bijna alle NVM-makelaars vinden dat deze regel niet moet worden ingevoerd.

Daarnaast wordt er ook nog gekeken naar het beroep makelaar. Zo komt er naar voren dat NVM-makelaars niet veel verwachten van 'social media' voor de komende vijf jaar. Ook wordt duidelijk dat veel NVM-makelaars verwachten dat de makelaar nog steeds traditionele werkzaamheden verricht. Tijdens dit onderzoek is ook naar voren gekomen dat bijna alle NVM-kantoren op de hoogte zijn van de nieuwe opleidings- en registratie-eisen van de NVM. Het merendeel van de NVM-makelaars denkt tevens op tijd klaar te zijn hiervoor.

Er kan, aan de hand van dit onderzoek, niet worden aangegeven welk financieringsmodel geschikt is voor een NVM-kantoor voor in de toekomst. De markt is daarvoor te veelzijdig. Een NVM-kantoor zou hier zelf meer onderzoek naar moeten verrichten. Wel komen er uit het onderzoek meerdere aspecten naar boven die belangrijk zijn om mee te nemen in een vervolgonderzoek. Zo liggen de meningen van de consumenten en de NVM-makelaars zeer uiteen. Het is tevens van groot belang dat de NVM bij haar leden aangeeft waarom het bijhouden van verschillende kostenposten zo belangrijk is.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingManagement, Economie en Recht
AfdelingBusiness Economics
Datum2011-06-15
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk