De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Ecoduct: Een constructieve en natuurlijke verbinding

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Ecoduct: Een constructieve en natuurlijke verbinding

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In dit verslag staan ecoduct constructies centraal. Vandaag de dag zijn ecoducten een veelvoorkomend onderwerp. Deze ecoducten moeten huidige versnippering van Nederland tegen gaan en natuurgebieden weer met elkaar verbinden. De nadruk ligt bij dit afstudeeronderzoek voornamelijk op de verschillende typen constructies van ecoducten.
Er zal in dit verslag een uitgebreide voorstudie uitgevoerd worden met in als hoofddoel het vergelijken van betonnen boog- en balkconstructies. Er worden in totaal vijf verschillende boogconstructies uitgewerkt en 6 verschillende balkconstructies. Bij de boogconstructies zullen de varianten in het aantal overspanningen en in de hoogte onderling van elkaar verschillen. Hieruit kan men dan uiteindelijk een meest voordelige variant uit kiezen, die in constructief oogpunt het gunstigst is om toe te passen. Hetzelfde principe wordt toegepast bij de verschillende balkconstructies. Echter wordt hier bij enkele varianten voorspanning toegepast en wordt elke variant een keer uitgewerkt in vier verschillende balkdoorsneden. Dit komt uiteindelijk dus neer op 6x4 varianten. Uiteindelijk kan uit deze varianten ook een constructief meest gunstigste gekozen worden. Door middel van een multicriteria-analyse komen de sterke en zwakke punten van de varianten naar voren. Uit deze analyse zal een constructietype worden gekozen met een bepaalde doorsnede en de keuze om wel of niet voor te spannen. Deze variantenstudie is bedoeld om meer kennis te vergaren over de mechanica van verschillende typen constructies en over voorgespannen betonnen constructies.
Dit laatste is vooral van toepassing bij de constructie die als uiteindelijk ontwerp zal worden uitgewerkt. Dit betreft een statisch onbepaald voorgespannen kokerligger die in twee delen zal worden gerealiseerd en worden nagespannen. Hier zal een door de wanden van de kokers doorlopende en verlopende voorspanning de twee liggers met elkaar verbinden. Dit wordt dus gedaan door na te spannen. Op deze manier kan men gewicht besparen in de vorm van een kokerligger en ook de voordelen van een verlopende voorspankabel (opwaartse druk in het veld, neerwaartse druk bij middensteunpunt) in één constructietype meenemen. Bij de uitwerking van dit type constructie is rekening gehouden met het zogenoemde kist-effect en de veranderende krachten die daarmee op de constructie en de onderbouw komen. Naast de berekening van de liggers is er ook rekening gehouden met de grondgerelateerde constructies zoals funderingen en grondkerende constructies.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingCiviele Techniek
AfdelingGebouwde Omgeving
Datum2013-06-04
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk