De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Expressie en emoties binnen beeldende therapie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Expressie en emoties binnen beeldende therapie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit praktijkonderzoek geeft antwoord op de volgende vraag; Welke effecten hebben expressietechnieken binnen de beeldende therapie met betrekking tot emoties die in verband staan met het delict? Expressietechnieken worden ingezet om de gevoelswereld en gedrags- patronen van de forensisch schizofrene patiënt inzichtelijk te krijgen.
Het is een effectevaluatie-onderzoek en dat maakt dit onderzoek practice-based evidence. Kenmerkend hiervoor is niet alleen de gegevensverzameling, maar ook het laten beoordelen van de conclusie. Voor de gegevensverzameling is gebruikt gemaakt van vijf interviews met (ex-)patiënten en drie beeldend therapeuten, vragenlijsten bestemd voor (ex-)patiënten, patiëntendossieronderzoek en literatuuronderzoek. Hiermee is de persoonlijke beleving van patiënten omtrent van effectiviteit van expressietechnieken binnen beeldende therapie in kaart gebracht. Met expressietechnieken worden emoties naar de oppervlakte gebracht. Dit brengt ontlading, verlichting en opluchting. Hierdoor ervaart de patiënt zijn gedachten en zijn gevoel. Dit brengt o.m. bewustwording van lichaamsbeleving; het herkaderen van delict-emoties. Het inzichtelijk maken, benoemen van emotie en daaraan gekoppeld gedrag. Dit brengt zelfreflectie en -inzicht tot ontwikkeling, zodat aan regulatie en controle van deze weggestopte emoties kan worden gewerkt. Reflectievaardigheid én motivatie van de patiënt is essentieel in dit proces. Zo ook hechting en de veiligheid die de patiënt met de therapeut in het contact ervaart.

SUMMARY
In this practice based research I answered the following question; Which effects have expression techniques within Art Therapy with regards to emotions connected to the felony? This question arose because within Inforsa, a clinic for forensic psychiatry, the Expression and Emotions module has been rated as effective. This module is used to gain clarity in the patient's emotional world and behavioural patterns. The patients get the module offered on an individual basis and need to be capable of self-reflection. Expression techniques are commonly used within the module.

It is interesting to investigate how the effectiveness is experienced, if at all experienced. This practice based research is an effect evaluation research making this research practised based evidence. Characteristics for an effect evaluation are not only the collection of data but also having the finding reviewed. For the collection of data, interviews with five (ex) patients and three Art Therapists are used as well as questionnaires for (ex) patients, patient file research and literature research. The respondents, (ex) patients, are schizophrenic, committed a felony and finished the module Expression and Emotions within Art Therapy. The other group of respondents are Art Therapists who used expression techniques in working with the patients. In order to come to a conclusion a triangulation is made using these 5 sources. After receiving feedback on the effect evaluation the final conclusion is made:........

The research recommendations generated a proposal for a practice product. A pre and after measurement have been recommended, accompanied by a detailed questionnaire. This way an effect measurement could be integrated structurally within the current Art Therapy treatment process. As a proposal an end presentation can be structurally incorporated within the current module, here next to the co practitioner also the patient's social system plays a part. This embeds the positive after flow. The second proposal, also a means to anchor, is to hand over a standardized photo reference book to the patient upon leaving the clinic.

Keywords: art therapy - expression techniques - forensic psychiatry - schizophrenic adults - forensic schizophrenic adults - emotions - felony

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingCreatieve Therapie
AfdelingSocial Work
Jaar2013
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk