De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Bewegen in beweging : het bevorderen van gezondheid door voldoende beweging bij verstandelijk gehandicapten

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Bewegen in beweging : het bevorderen van gezondheid door voldoende beweging bij verstandelijk gehandicapten

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In dit Ontwerpproject voor mijn opleiding tot Master Advanced Nursing Practice, heb ik me gericht op het verbeteren van de gezondheid en het voorkomen van gezondheidsproblemen, door middel van voldoende dagelijkse beweging bij verstandelijk gehandicapten (VG). In mijn werk bij Reinaerde werd mij door de uitkomsten van het Fitheidsonderzoek duidelijk, dat meer dan de helft van de cliënten inactief is en aan overgewicht lijdt.
Ik heb allereerst onderzocht hoe het komt, dat cliënten in veel gevallen onvoldoende bewegen. Dit heb ik gedaan door de directe begeleiding te bevragen met een vragenlijst.
Uit de resultaten van mijn onderzoek blijkt dat de begeleiding het wel belangrijk vindt dat de cliënten voldoende beweging krijgen, maar dat zij tegen een aantal factoren aanlopen die hen belemmeren in het zorgdragen voor voldoende lichamelijke activiteit bij cliënten. Met name dat de VG zelf vaak ongemotiveerd zijn, wordt door begeleiders als grote belemmering ervaren. Vervolgens heb ik onderzocht, hoe de VG gemotiveerd kunnen worden door de begeleiders tot voldoende dagelijkse beweging: door literatuuronderzoek en een netwerkanalyse. De literatuurstudie leverde mij een aantal motiverende factoren op die voor mijn doelgroep bruikbaar zijn. Deze factoren heb ik samengevoegd met expertise vanuit mijn netwerkanalyses, tot een aantal richtlijnen, die de aanzet zijn voor het ontwikkelen van een interventie.
Deze interventie wordt door een multidisciplinaire projectgroep binnen Reinaerde uitgewerkt en geïmplementeerd. Tenslotte worden door middel van een nameting de effecten gemeten.
Het project wordt uitgevoerd als onderdeel van het kwaliteitverbeteringstraject van Reinaerde en wordt gedragen door het management en medische staf.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingVerpleegkunde
AfdelingVerpleegkundige Studies
Jaar2009
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk