De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het performance assessment evalueren bij docenten

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Het performance assessment evalueren bij docenten

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De afgelopen tien jaar is in de gezondheidszorg veel veranderd voor HBO verpleegkundigen. Door een verandering in de definitie van gezondheid is een nieuw beroepsprofiel en opleidingsprofiel (BN 2016-2020) gevormd. Eén van de onderdelen van BN 2016-2020 is de integrale leeractiviteit. Dit wordt getoetst middels het performance assessment (PA). In het belang van het ontwikkelen van de onderwijskwaliteit is het juist om evaluaties uit te voeren. Het doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van de positieve, verbeter- en knelpunten bij docenten betreffend het PA en advies uitbrengen ten behoeve van het optimaliseren van het PA.

Methode
Er heeft kwalitatief onderzoek (focusgroepdiscussies) bij docenten verpleegkunde op de Hogeschool Utrecht (n=9) plaatsgevonden. De focusgroepdiscussies zijn getranscribeerd, inductief gecodeerd en geanalyseerd.

Resultaten
Tweemaal vond een fysieke focusgroepdiscussie plaats. De docenten vonden het PA goed op toepassingsniveau. De simulatiepatiënten en trainingsacteurs anticiperen goed op de technieken van studenten en het oefenen wordt als waardevol beschouwd. De reflectie bij de debriefing is een meerwaarde.
De docenten ervaarden als knelpunten dat het PA een spannende toets is en dat studenten soms door teveel spanning falen. Verder ervaarden de docenten bij studenten en bij henzelf tijdgebrek bij PA2.
De docenten zien graag meer verbinding tussen PA1 en PA2 door de feedback van PA1 mee te nemen naar PA2. Verder zien ze graag meer ondersteuning in het herkansingsbeleid middels een opfriscursus of aanpassing in het herkansingsbeleid.

Discussie en conclusie
Rekening houdend met beperkingen binnen het onderzoek kan gesteld worden dat docenten, afhankelijk van het onderdeel, zowel positieve als verbeterpunten ervaren betreffend het PA.

Advies
Naar aanleiding van het onderzoek worden de volgende adviezen gegeven:
- Verleng de beoordelingstijd naar twintig minuten;
- Formuleer het onderdeel klinisch redeneren anders;
- Maak de verbinding tussen PA1 en PA2 groter;
- Bied extra ondersteuning voor herkansingen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingVerpleegkunde
PartnerHogeschool Utrecht
Datum2021-05-29
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk